Roosendaal

Roosendaal biedt starters meer kansen op de woningmarkt

Foto: Nationale Beeldbank

Kitty Joachems Kitty Joachems

“Het is een kleine stap om de woningschaarste beter te verdelen en een grote stap om te werken aan de leefbaarheid in onze gemeente.” Zo vatte wethouder Arwen van Gestel de nieuwe huisvestingsverordening samen na de commissievergadering van woensdagavond.

Die nieuwe huisvestingsverordening moet ervoor zorgen dat het voor starters en studenten gemakkelijker wordt om een betaalbare woning te vinden. Tegelijkertijd voorkomt het dat huisjesmelkers woningen opkopen om die vervolgens onder te verhuren en daar veel geld aan te verdienen.

Betaalbare woningen

Naar verwachting keurt de gemeenteraad de verordening volgende week goed. Dat betekent dat de nieuwe regels per 1 december ingaan. En dat is volgens de wethouder goed nieuws voor iedereen die nu een betaalbare koopwoning zoekt en vaak mispakt. Nu is het nog zo dat iemand zo’n woning koopt, verkamert en vervolgens verhuurt aan arbeidsmigranten. Met de komst van de nieuwe regeling moet daarvoor een vergunning worden aangevraagd.

Vergunningen

En die vergunning kan alleen worden verstrekt als de woning in kwestie niet als schaars is bestempeld. De gemeente heeft in de hele gemeente gemeten in welke prijsklasse er sprake is van schaarste. Zo is er bijvoorbeeld in de wijk Kalsdonk een tekort aan woningen die minder dan 280.000 euro kosten. Dus in principe mag iemand onder dat bedrag een woning niet kopen om deze vervolgens te verhuren aan arbeidsmigranten. Door dit aan banden te leggen, blijven een aantal woningen beschikbaar voor starters. De genoemde prijs ligt voor elke wijk en elk dorp anders. Voor de wijk Tolberg ligt het bedrag bijvoorbeeld op 350.000 euro.

Voorwaarden

Daar waar wel een vergunning wordt afgegeven om de woning te kopen en te verhuren worden voorwaarden toegevoegd. “Daarmee verbeteren we de leefbaarheid van de straat”, legt Van Gestel uit. “denk aan voorwaarden over overlast, onderhoud van de voortuin of toegang voor de ophaaldiensten van Saver. In alle gevallen geldt ook dat de eigenaar verantwoordelijk blijft.” Op termijn komt er ook een meldpunt waar mensen hun klachten kunnen doorgeven.

Arbeidsmigranten

Wethouder Van Gestel benadrukt dat het beeld bestaat dat veel arbeidsmigranten leefbaarheidsproblemen veroorzaken. “Dat is te makkelijk gezegd”, zegt hij. “Het probleem begint vaak bij de huisvestingsbureau’s of huisjesmelkers die te veel mensen in een woning zet. Ze hebben weinig leefkwaliteit, zitten in slecht onderhouden woningen en krijgen geen aandacht. Daar ontstaat het probleem.” Van Gestel denkt dat aan te pakken door met vergunningen te werken en daar voorwaarden aan te koppelen.

Goede huisvesting

In het verlengde van de nieuwe regeling stelt het college volgende maand vast hoeveel mensen er in een woning mogen wonen. “Ons uitgangspunt is om arbeidsmigranten die hier komen werken goede huisvesting te bieden”, aldus Van Gestel. “Dit gaat dus niet over statushouders of mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten. Daar zijn andere regels en afspraken voor en over.”

Studenten

De nieuwe plannen bieden ook mogelijkheden voor studenten. “Bij Spoor C komen zestig studentenappartementen. Maar de bouw start pas in 2025. Dus er is nog een periode te overbruggen”, vertelt de wethouder. “Daarom willen we een pand wat niet voor arbeidsmigranten kan worden verkamerd, beschikbaar maken als studentenhuis.”

Handhaven

In de commissievergadering reageerde de gemeenteraad positief op de plannen. Van Gestel: “ze zijn tevreden over hoe we als gemeente de regie hierin pakken.” De raad heeft de wethouder tijdens de commissievergadering laten weten dat ze graag tussentijds op de hoogte wil worden gebracht. De raad vindt het ook belangrijk dat er goed gehandhaafd wordt op de nieuwe regels en hecht veel waarde aan het meldpunt voor klachten.

Meldpunt

Die toezeggingen kregen ze van de wethouder. “We gaan zeker handhaven op deze verordening en na verloop van tijd scherpen we de regels verder aan”, zegt Van Gestel. “Dan komt er ook een meldpunt voor woonoverlast en het beperken van de huurprijzen in de marktsector.” Op dat laatste punt werkt Van Gestel samen met wethouder Van Ginderen.

Druk op de woningmarkt

Van Gestel denkt niet dat deze nieuwe verordening de druk op de woningmarkt meteen laat afnemen. Het feit dat bouwen op dit moment niet of nauwelijks mogelijk heeft immers grote invloed op het tekort aan woningen. Maar de wethouder is wel blij met deze nieuwe regelgeving. “Het is een kleine stap om de woningschaarste beter te verdelen en een grote stap om te werken aan de leefbaarheid in onze gemeente.”