Bergen op Zoom

Historisch portretschilderij gouverneur De la Kethulle naar Markiezenhof

Han Verbeem Han Verbeem

Museum Het Markiezenhof heeft zondag een 17e eeuws portretschilderij van gouverneur Louis de la Kethulle (1565-1631) ontvangen. Het doek is in bruikleen van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof, die het deze zomer hebben verworven op een veiling in Londen. De Kethulle was een sleutelfiguur in de verdediging van de vesting Bergen op Zoom bij het Spaanse beleg van 1622.

Het portret is overhandigd tijdens de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst van de stichting. Het schilderij is vermoedelijk een werk van de bekende 17e eeuwse portretschilder Bartholomeus van der Helst, destijds een concurrent van Rembrandt. Maar als mogelijke maker van het portret wordt ook een navolger van Paulus Moreelse genoemd.

Jubileumjaar 1622

Vorige maand, op 3 oktober, was het 400 jaar geleden dat de vesting werd ontzet en de Spaanse veldheer Spinola het veld moest ruimen. Louis de la Kethulle had destijds een heldenstatus, en het verzet tegen de Spanjaarden inspireerde dichter Valerius tot het schrijven van het ‘Merck toch hoe sterck’. De nieuwste verwerving past bij bestaande collectiestukken over dit deel van de Bergse geschiedenis. Zo hebben de Vrienden eerder een portret van Spinola (uit werkstudio van Rubens) aangekocht, en een aantal gouden en zilveren gedenkpenningen. Louis de la Kethulle is na zijn overlijden bijgezet in een praalgraf in de Grote Kerk van Bergen op Zoom.