Bergen op Zoom

Honderden Bergenaren ondertekenen ozb-petitie: ‘Ik hoop dat de raad luistert’

Actievoerder Ruud Elst met de handtekeningenlijst van de petitie. (Foto: ZuidWest Update)

Han Verbeem Han Verbeem

De online petitie ‘Nee tegen de ozb-verhoging en sociaal korten in Bergen op Zoom’ heeft inmiddels al honderden handtekeningen opgeleverd. De teler staat woensdagmorgen op 431 en initiatiefnemer Ruud Elst verwacht dat aan het eind van de dag zo’n 500 mensen de petitie ondertekend zullen hebben. Vanavond beslist de Bergse gemeenteraad over een bezuinigingspakket. “Ik hoop dat ze luisteren naar de protesten uit de samenleving”, aldus de actievoerder.

Door: Han Verbeem

Ruud Elst hoopt dat de gemeenteraad vanavond het amendement van de Focusakkoord-partijen zal aannemen, waarbij de onroerend-zaakbelasting (ozb) met slechts 2,5 procent wordt verhoogt, in plaats van de 25 procent die het college voor ogen heeft. Datzelfde geldt voor het ontzien van de sociale voorzieningen, waartoe de petitie oproept. Met name starters op de woningmarkt, jonge gezinnen en alleenstaanden met een hoge lasten en een relatief laag inkomen, zouden onevenredig geraakt worden door de collegevoorstellen, stelt Elst.

Verhaal voor de tv-camera’s vertellen

De actievoerder had aan het begin van de raadsvergadering de raadsleden, wethouders en burgemeester digitaal willen toespreken. Maar daarvoor kreeg hij van de raadsgriffier geen toestemming, “Verschillende verzoeken en smeekbedes hebben niet geholpen”, moet hij moedeloos toegeven. Daarom richt hij zijn betoog nu via de camera’s van ZuidWest tv tot de Bergse politici. “Een mail alleen zegt niet voldoende, ik wil ook persoonlijk mijn verhaal kunnen vertellen en kracht bijzetten.”

Geen uitzonderingen mogelijk

Raadsgriffier Lenneke van der Meer bevestigt dat het niet mogelijk is om burgers te laten inspreken bij een raadsvergadering; dat kan alleen bij beeldvormingsvergaderingen. “We kunnen voor enkelingen hierin geen uitzondering maken, want als we het de één toestaan dan moeten ook anderen de mogelijkheid hebben om in te spreken”, aldus Van der Meer. Wel zal de mail met de ondertekeningen als bijlage aan de vergaderstukken worden toegevoegd, zegt de griffier.