Bergen op Zoom

Horecafamilie moet teveel ontvangen subsidies Groot Arsenaal terugbetalen

Foto: Google StreetView

Han Verbeem Han Verbeem

De horeca-ondernemersfamilie Nuijten uit Bergen op Zoom moet bijna 430.000 euro terugbetalen aan teveel ontvangen subsidies voor de restaurantie van het Groot Arsenaal. Dat heeft de Raad van State (RvS) beslist. De familie kon maar 73.000 euro verantwoorden van de 500.000 euro die ze van het ministerie heeft ontvangen. Woordvoerder Frank Nuijten kon woensdag nog niet inhoudelijk reageren op de uitspraak.

Het Groot Arsenaal is een monumentaal pand, aan de rand van het historische Havenkwartier van Bergen op Zoom. Tot 2003 was het voormalige defensiegebouw eigendom van de Dienst der Domeinen, die het voor een symbolisch bedrag verkocht aan de huidige eigenaren. Voorwaarde was wel, dat het gebouw zou worden gerestaureerd. De gemeente werkte onder die voorwaarden ook mee aan een bestemmingswijzing, waarbij het Groot Arsenaal de functie van congresruimte kreeg.

Subsidie in 2008 toegekend

De eigenaren liggen al lange tijd overhoop met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) over de verantwoording van de restauratieuitgaven. In 2008 is een subsidie aangevraagd voor de helft van de totale restauratiekosten van een miljoen, die het ministerie in 2009 aan de eigenaars heeft toegekend. Maar de ingediende facturen klopten niet. Zo zijn bijvoorbeeld kosten opgevoerd voor de plaatsing van een lift.

Voegwerk

De minister heeft voorts terecht vraagtekens geplaatst bij het hoge aantal van 6.000 uren dat aan voegwerk zou zijn besteed, constateert de RvS: “Volgens de minister staat dit aantal uren niet in verhouding tot de aangekochte hoeveelheid cementmortel die voor het voegen is gebruikt.” Volgens de restauratievoorwaarden had bovendien kalkmortel gebruikt moeten worden voor het voegwerk. Maar ook andere facturen en kostenverantwoordingen bleken dubieus en omstreden.

Terugbetalen

In 2017 heeft het ministerie vasgesteld dat de eigenaren recht hadden op een bedrag van 72.832 euro. Daartegen heeft de ondernemersfamilie bewaar aangetekend. De familie verloor in 2018 al een rechtszaak over het terugbetalen van de subsidie. En nu heeft de Raad van State, als hoogste rechtsorgaan, definitief het ministerie in het gelijk gesteld.