Geen regio geselecteerd

Huisartsenposten in West-Brabant blijven open

© ZuidWest Update

Redactie Redactie

De huisartsenposten in Bergen op Zoom en Roosendaal blijven open tijdens de huidige openingstijden. Dit heeft de Stichting Huisartsenposten West-Brabant bekendgemaakt.

Door verandering in de zorg, waardoor veel mensen langer thuis blijven wonen en door krapte op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren de werkdruk binnen de zorg flink toegenomen. Daarom is er onderzocht of een andere inrichting van de organisatie kan leiden tot minder werkdruk. Op basis van dat onderzoek is besloten om de huidige twee huisartsenposten te behouden. De huisartsen zelf waren duidelijk in hun advies om een goede patiëntenzorg te garanderen en niets te sluiten.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 40 procent van de klachten waarvoor mensen contact opnemen met de huisartsenpost, beter op een later moment door de eigen huisarts in de dagpraktijk kan worden gezien. Daarom begint men later dit jaar met een publiekscampagne om nogmaals onder de aandacht te brengen dat huisartsenposten bedoeld zijn voor spoed en niet voor klachten die kunnen wachten tot het volgende spreekuur van de eigen arts.