Woensdrecht

Huisvestingsplan Woensdrechtse scholen ondertekend

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In het gemeentehuis te Hoogerheide heeft wethouder Lars van der Beek namens de gemeente Woensdrecht zijn handtekening gezet onder het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Ook de schoolbesturen van primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de gemeente hebben het samenwerkingsplan ondertekend.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Het IHP is voortgekomen uit een regionaal voornemen van gemeenten en onderwijsaanbieders om samen op te trekken in het onderhoud dan wel realiseren van schoolgebouwen. Zowel Tholen als de drie Brabantse Wal gemeenten en de bijbehorende onderwijsbesturen hadden volgens wethouder Van der Beek de ambitie hierin als geheel op te trekken. “Dat bleek te ambitieus”, vertelde hij woensdagmiddag, in de ruimte waar normaliter de gemeenteraad bijeen komt. Op kleinere schaal, oftewel gemeenteniveau, is het wel gelukt.

Planning

Voor het Integraal Kindcentrum, brede school De Boemerang en De Meulenrakkers ligt al een duidelijk plan klaar. Voor basisschool St. Marie wordt onderzocht of het pand toekomstbestendig te maken is. Zo niet, dan gaat men nieuwbouw bekijken. Wanneer die knoop doorgehakt wordt, is nog niet bekend. Voor het overige is een planning opgesteld met investeringen die nodig zijn voor de schoolgebouwen en de volgorde waarin die gedaan worden in de periode van 2020 tot en met 2023. Voor daarna zijn een zogeheten doorkijk -die loopt tot 2027- en een financiële doorrekening voor de komende decennia opgesteld, tot in maar liefst 2074.

Bouwen en verbeteren

Concreet betekent het IHP nu dat er gestart kan worden met de bouw van het Integraal Kindcentrum in Woensdrecht, ter vervanging van de onderwijsgebouwen van basisscholen De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide. Er komt ‘vernieuwbouw’ voor basisschool de Meulenrakkers in Ossendrecht. Dit pand krijgt een upgrade qua functionaliteit en duurzaamheid en moet beter gaan voldoen aan de eisen van een zogenaamde ‘frisse school’: energieneutraal, gezond binnenklimaat en een upgrade betreffende functionaliteit en onderwijsmogelijkheden. Ook De Boemerang in Hoogerheide krijgt een verbetering van het binnenklimaat.

Samen optrekken

Volgens portefeuillehouder Van der Beek zijn er flinke investeringen nodig om te blijven voldoen aan de verwachtingen die horen bij eigentijds onderwijs. Hij is blij dat met vier schoolbesturen gekomen is tot een plan dat “geen gemeentelijk of onderwijsfeestje” is, maar dat gaat over echt samen meerjarig optrekken. “Niet alles in één keer maar met een zo realistisch mogelijke planning.” Voor het eerste deel van het plan, dat de komende vier jaar bestrijkt, is ruim zes miljoen euro uitgetrokken. Daarvan komt “een kleine vier miljoen” uit de onderwijsgelden van de gemeente. Iedere vier jaar wordt het plan samen met de scholen geactualiseerd.