Bergen op Zoom

Injectie van bijna 4 miljoen voor techniekonderwijs Brabantse Wal

Foto: Pixabay / Arek Socha

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Er is ontzettend veel vraag naar goed geschoold technisch personeel, ook op de Brabantse Wal en in de omliggende regio. Landelijk is door het kabinet 400 miljoen euro uitgetrokken voor vmbo-onderwijs dat nog beter aan moet sluiten op de arbeidsmarkt. Een aantal scholen in de gemeenten Bergen op Zoom , Steenbergen en Woensdrecht krijgt uit die pot een mooi bedrag om dat te gaan realiseren.

Het gaat om 3.850.000 euro, geld dat verdeeld over vier jaar wordt uitgekeerd. Het dient te worden gebruikt om nog meer aansluiting te krijgen met de praktijk, middels activiteitenprogramma’s en nieuwe lesvormen, zowel op het vmbo-onderwijs als in het basisonderwijs. De bijbehorende opdracht is onder meer om techniek aantrekkelijker te maken voor jeugd en daarbij de samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven.

Nieuwe vakmensen

Onder de noemer ‘Sterk Techniekonderwijs’ gaan onderwijs, bedrijven en gemeenten op de Brabantse Wal nog nauwer samenwerken. Techniek en technologie worden gezien als belangrijke aspecten van de economische bedrijvigheid in de regio, ook in de toekomst, en daar zijn goed opgeleide en gemotiveerde mensen voor nodig. Dat geldt voor alle topsectoren: Biobased, Agrofood, Logistics en Maintenance. Door techniek en de bijbehorende toekomstperspectieven aantrekkelijker te maken, wil men samen investeren in de jeugd, oftewel de vakmensen van morgen.