Bergen op Zoom

‘Jaarbijdrage ondernemersfonds hoog, maar noodzakelijk’

Binnenstad Bergen op Zoom

Redactie Redactie

Bergse raadsleden en binnenstadsondernemers maken zich zorgen over de verhoging van de jaarbijdrage aan het ondernemersfonds. Het wegvallen van een gemeentelijke subsidie zorgt ervoor dat ondernemers de kosten van de zogeheten BiZone-regeling helemaal zélf moeten dragen. Hoewel sommige ondernemers huiverig zijn, is volgens de ondernemersvereniging een meerderheid vóór de investering in de binnenstad.

Door: Vincent Krijtenburg en Roland Pijnen

In de binnenstad van Bergen op Zoom geldt een BiZone-regeling (Bedrijfs Investeringszone). Ondernemers in de hoofdstraten betalen elk jaar 450 euro en ondernemers in de aanloopstraten betalen elk jaar 250 euro. Het is een verplichte bijdrage aan het fonds waaruit ondernemingsvereniging Sterck activiteiten organiseert en het centrum versiert. Ieder jaar ontvangt Sterck een gemeentelijke subsidie van om en nabij 90.000 euro. De gemeente zit krap bij kas en als gevolg van bezuinigingen is die enorme bijdrage komen te vervallen. Er wordt minder verdiend dus moeten ondernemers geld in het laatje brengen. Als gevolg hiervan gaat de bijdrage van 450 euro naar 900 euro per jaar.

Ondernemers

“We willen de binnenstad levend houden”, aldus ondernemer Danny Borremans. Hij staat achter het besluit van Sterck en snapt dat er fors meer betaalt moet worden. “De bedoeling is dat BiZone kan blijven bestaan. Daardoor is de levendigheid in de binnenstad gewaarborgd.”

Dit jaar mochten geen activiteiten worden georganiseerd, zoals de Krabbenfoor en staat er geen ijsbaan op de Grote Markt. De horeca kent een rampzalig jaar, doordat zij zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Hierdoor is er minder drukte en minder drukte betekent minder klanten. Het potje van ondernemingsvereniging Sterck is besteed aan een metershoge kerstboom en aan versiering van de binnenstad. Zonder activiteiten en horecagelegenheden blijft een eventuele kerstdrukte uit. Volgens Borremans is het geen tijd om stil te zitten. “We moeten door met het centrum. Als we stil komen te staan gaat het verder achteruit. Dan komt er meer leegstand en vertrekken consumenten naar concurrerende plaatsen.”

Huiverig

Niet iedere ondernemer heeft evenveel vlees op de botten. Hoe je het wendt of keert, het is een behoorlijke stijging in onzekere tijden waarin het coronavirus heerst. Met name voor ondernemers met meerdere winkels zou het een enorme last zijn. Het te-betalen bedrag in tien termijnen is per pand, niet per ondernemer. Ondernemers in winkelgebied ’t Vierkantje die niet met naam en toenaam genoemd willen worden geven aan de verhoging buiten proportioneel te vinden.

Rekensom

Het budget om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden als winkel- en horecagebied is 230.000 euro. 133.000 euro komt van ondernemers en 100.000 euro is gesubsidieerd door de gemeente, al is dat door de jaren heen geminimaliseerd naar zo’n 75.000 euro. Bergen op Zoom heeft het zwaar en besloot te bezuinigen. Dat was slecht nieuws, want Sterck krijgt niks meer. Het heeft geen zin om bij ondernemers hetzelfde bedrag te innen, want “dan hol je achteruit en blijft er 130.000 euro over”.

Aantrekkelijk

Ondernemersvereniging Sterck had het graag anders gezien, maar ziet geen andere mogelijkheid. “Een groot gedeelte meer betalen, dat is de leidraad”, aldus Dennis van Lent, voorzitter BiZone commissie. Er is gebrainstormd en nagedacht. Hoe kan de binnenstad weer aantrekkelijk worden? “Zet een passer neer op Bergen op Zoom en trek een straal van 60 kilometer. De stad moet gepromoot worden en aantrekkelijk worden gemaakt voor nieuwe en bestaande ondernemers.”