Roosendaal

Jaarboek De Ghulden Roos in teken van 750 jaar Roosendaal

De akte uit 1268 waarin voor het eerst melding wordt gemaakt van "Rosendale" © Tongerlohuys

Redactie Redactie

De Ghulden Roos zal op zondag 16 december het jaarboek presenteren in het Tongerlohuys. Het 750-jarig bestaan van Roosendaal zal centraal staan. In het thema Beelden van Roosendaal zal vooral stilgestaan worden bij de geschiedenis van de stad. Het thema wordt zowel letterlijk als overdrachtelijk bekeken.

Vier mensen, die hebben meegewerkt aan het boek, zullen een stuk presenteren. Historisch geograaf dr. Karel Leenders zal het vooral gaan hebben over de turfontginning in West-Brabant. In zijn bijdrage Rond de oude eik. Wouw en Roosendaal voor 1300 geeft hij een beeld van het gebied in de tijd dat Roosendaal voor het eerst vermeld werd.

Onderwerpen

De oorkonde van 5 november 1268, waarin de naam ‘Rosendale’ voorkomt voor de eerste keer, is het onderwerp van het tweede artikel. Dr. Geertrui Van Synghel, bezorger van het Oorkondenboek Noord-Brabant, schetst de context van het uitvaardigen van dit document en levert een vertaling van de tekst.

De negentiende en twintigste eeuw en het heden zullen behandeld worden door vervoersdeskundige Marius Broos en René Kools. Daarin zal verteld worden over de Roosendaalse haven en de overwegingen en omstandigheden die Roosendaal hebben vormgegeven.

Tussen de presentatie door zullen Leon Arninkhof, Bert van Gastel en Janine Verster de ontstaansgeschiedenis belichten en een tiental opvallende beelden laten zien die Roosendaal sieren.