Roosendaal

Jacques Niederer wordt overheidsadviseur over huurderszaken

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Oud-burgemeester van Roosendaal Jacques Niederer is adviseur geworden voor de overheid als het gaat om huurderszaken. Hij is benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet. Deze commissie geeft advies aan de minister van Binnenlandse Zaken als er discussies of ruzies zijn over de Woningwet. In de commissie zitten vertegenwoordigers van woningcorporaties, gemeenten en huurders.

Door: Bianca van Vugt

Jacques Niederer, oud-burgemeester van Roosendaal, gaat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken adviseren over huurderszaken. Hij is benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet. Deze commissie geeft advies als er discussies of ruzies zijn over de Woningwet.

De commissie bestaat uit vier leden: een voorzitter en drie leden. De leden zijn vertegenwoordigers van woningcorporaties, gemeenten en huurders. Ook zijn er drie plaatsvervangende leden. Als er geschillen zijn, of meningsverschillen, dan kan minister Ollongren om raad vragen bij de commissie.

Niederer is de opvolger van Sybilla Dekker, oud-minister van VROM. Hij is op 1 januari met het voorzitterschap begonnen en is benoemd voor vier jaar. Het gaat om een nevenfunctie. Niederer blijft dan ook gewoon zijn werk doen voor de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State.