Bergen op Zoom

Jeugdraad: kloof tussen jongeren en stadsbestuur groeit

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse gemeentebestuur dreigt de band met de jeugd compleet te verliezen. Dat zei Jeugdraadvoorzitter Joep Kouwenberg donderdagavond tijdens de tweede inspraakbijeenkomst over de bezuinigingsplannen van Bergen op Zoom. Bij de eerste bezuinigingsgolf van 8 miljoen zou de Jeugdraad dreigen te verdwijnen – en dat mag niet geberen, aldus de voorzitter. De Jeugdraad kost de gemeente ‘slechts’ tweeduizend euro per jaar.

 

 

 

Door: Hans-Jorg van Broekhoven en Han Verbeem

Ook tijdens de tweede inspraakavond van de gemeenteraad gaven Bergenaren hun mening over de aanpak van de gemeentelijke miljoenenschuld.

Een beetje amtenaar kost meer

De Jeugdraad, een adviesorgaan van jongeren voor het gemeentebestuur, moest het nieuws van de opheffing via de media vernemen. Onvoorstelbaar, aldus Kouwenberg. “We gaan graag alsnog in gesprek hierover met college.” Bergen op Zoom heeft de oudste jeugdraad van Nederland en deze mag niet verdwijnen, vindt niet alleen hij. “We doen veel meer dan een burgerpanel, we organiseren ook projecten.” De kloof tussen jeugd en de gemeentepolitiek groeit en dreigt straks alleen maar groter te worden, is zijn voorspelling.

“Voorkom een leegloop van de gemeente en luister naar ons”, is de boodschap aan de Bergse gemeenteraads- en collegeleden. De Bergse Jeugdraadvoorzitter kreeg in zijn betoog bijval van een collega, vicevoorzitter Bjorn Rommens van Jeugdraad Roosendaal. Die benadrukt hoe belangrijk het voor zijn organisatie is om een reionale sparringpartner te hebben. En, zo stelt de Roosendaalse jeugdraadbestuurder: het gaat om ‘slechts’ 2.000 euro per jaar. “Een beetje ambtenaar kost dat per maand, of meer.”

Betrokken Bergenaren

Tevens kwamen andere sprekers aan het woord, zoals Margret Vredenburg die het woord voerde namens een groep betrokken Bergenaren. Zij kwam met een alternatief plan voor de ‘tien geboden’ bij de bezuinigingen en vroeg onder meer aandacht voor leefbaarheid van wijken en de herinrichting van de binnenstad. Het afwentelen van de ontstane financiële problemen op het ambtenarenkorps noemde ze “niet professioneel”.

SDW-inzet: méér dan een baan

Hilde Hulsen, sectormanager dagbesteding SDW, deed een dringend beroep op de raadsleden om niet te stoppen met dagbesteding en evenmin te bezuinigen op cliënten die nu aan het werk zijn in de kantine van het Stadskantoor. “Deze mensen verliezen dan méér dan een baan; zij verliezen ook de kans op ontwikkeling.” Deze vormen van dagbesteding en maatschappelijke inzet leveren enerzijds een besparing op de reguliere zorg en hebben daarnaast een belangrijke sociale functie, benadrukte Hulsen. “Kijk ook eens breder naar de inzet van deze doelgroep”, sprak ze. Want wie weet zijn er ook kansen te vinden, in deze ombuigingsoperatie.