Roosendaal

Jongerenraad Roosendaal: help jongeren aan een stageplek

Roosendaal on Stage in 2018

Roosendaal-on-Stage in 2018

Kitty Joachems Kitty Joachems

Voor studerende jongeren is de stage een belangrijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling. Dat gaat verder dan alleen praktijkervaring opdoen. Als stagiair zoek je ook de interactie met collega’s in een werkomgeving. En dat is minstens zo belangrijk. Maar waar vind je een goede stageplek? Voor veel jongeren is niet duidelijk waar en hoe ze moeten zoeken. De Roosendaalse Jongerenraad startte een onderzoek en komt tot de conclusie dat er een flink gat is tussen vraag en aanbod van stageplekken.

De uitkomst van het onderzoek vormt de basis van een ongevraagd advies. Dat ligt inmiddels bij het college van burgemeester en wethouders, de leden van de gemeenteraad, schoolbesturen en andere betrokkenen. Volgens de Jongerenraad zijn zij het die hierin een verbindende en faciliterende rol spelen. Maar de Jongerenraad ziet ook een taak voor de jongeren zelf. “In hun zoektocht naar een stage moeten zij een pro-actieve houding blijven aannemen. Een stageplek word je immers niet in de schoot geworpen.”

Beperkt aanbod

In het advies benoemt de Jongerenraad een aantal knelpunten. Zo zegt ruim 70% van de deelnemers aan het onderzoek dat het lastig is om een stageplek te vinden. Eén van de oorzaken daarvan is het beperkte aanbod van stageplekken. Maar jongeren vinden het ook moeilijk om in contact te komen met bedrijven. Wat verder opvalt in het onderzoek is dat jongeren vinden dat de school niet helpt bij het zoeken naar een stage.

Morele taak van de school

Daarover zegt de Jongerenraad in hun advies het volgende: “Het is een morele taak van opleidingen om de studenten in het zoektraject zo goed mogelijk te begeleiden. Wanneer een stage niet voldoet, door welke factor dan ook, kan dat leiden tot studievertraging, wat de financiële last en sociale druk op de studenten vergroot. De scholen hebben daarom ook een verantwoordelijkheid bij het vinden van een succesvolle stageperiode.”

Online solliciteren

Een stage begint meestal met een sollicitatiegesprek. Dat vindt in coronatijd vooral online plaats. En dat is volgens recruiter Emilie Mol van Abel Talent een nadeel. “Wij zien het als volgt: de geloofwaardigheid van de sollicitant kan vaak fysiek beter worden beoordeeld omdat men direct oogcontact heeft. De aandacht, het begrip en de interesse van de sollicitant kan ook goed worden beoordeeld doordat je veel non-verbale communicatie ziet. Bijvoorbeeld: mensen die nerveus zijn, weinig oogcontact zoeken en spelen met voorwerpen in hun handen kunnen opvallen tijdens een fysiek gesprek.” Het is in een onlinegesprek dus lastiger inschatten of de kandidaat de juiste persoon is voor de vacature.

Weinig interactie

Ook veel van de werkzaamheden tijdens de stage verschuiven naar online. De Jongerenraad ziet bij veel mensen in hun omgeving dat dat de werksfeer niet bevordert. Er is weinig interactie en het heeft invloed op de manier van werken en de kwaliteit van de werkzaamheden. En dat is voor veel bedrijven de reden dat ze in deze tijd de stageplek laten vervallen.

Niet alleen te wijten aan corona

Toch is corona niet de enige boosdoener. Verschillende artikelen van onder andere het NRC, personeelsnet en RTL Nieuws wijzen volgens de Jongerenraad uit dat de dalende trend van het aanbod van stageplekken drie jaar geleden al is ingezet. In drie jaar tijd is het aanbod van stageplekken met 5% geslonken. 5% klinkt wellicht weinig, maar dan hebben we het over enkele tienduizenden.

Netwerken

Als je een beperkt netwerk hebt, is het moeilijker om een stageplek te vinden. Dat antwoordt ruim 18% van de deelnemers aan het onderzoek. Volgens de Jongerenraad kunnen docenten van schoolinstellingen hierbij helpen. Als voorbeeld noemen zij de de Associate degree Academie (AdA). Daar organiseert begeleidingscentrum StudentSucces regelmatig workshops op het gebied van solliciteren en netwerken. Jongeren ontdekken hoe ze een goed LinkedIn profiel opstellen en ze leren waar een representatief CV en een goede sollicitatiebrief aan moeten voldoen. De Jongerenraad Roosendaal hoopt dat dit door verschillende opleidingen breed wordt gedragen en dat dit voorbeeld opgenomen wordt in het lespakket.

Roosendaalse stagebank

Het stageprobleem blijkt niet alleen onder jongeren te leven. Er zijn ook ondernemers die geen stagiair kunnen vinden. Jongerenraad Roosendaal pleit daarom voor één centrale stagebank waar studenten én bedrijven een oproep kunnen plaatsen. Uit het onderzoek blijkt dat er wel stagebanken zijn, maar dat nog niet iedereen er bekend mee is. Zo is er bijvoorbeeld ‘Stageplaza’, die op landelijk niveau stageplaatsen bijhoudt. Maar daar zien de studenten door de bomen het bos niet meer. Ze zoeken naar hulp op plaatselijk en regionaal niveau. “Dit is het moment waarop schoolinstellingen en de gemeente de handen ineen kunnen slaan”, aldus de Jongerenraad. “Wij denken aan een ‘Roosendaalse’ stagebank die toegankelijk en laagdrempelig is voor elke student. Zo’n stagebank wordt dan bijvoorbeeld voorzien van laagdrempelige features. Zo zou een interactief chatsysteem (Messenger-systeem) kunnen bijdragen aan een soepelere zoektocht naar een stage. Bij het indienen van een verzoek wordt de stagezoekende binnen een dag door een recruiter verwezen en in contact gebracht met het potentiële stagebedrijf. Dit voorkomt dat studenten niet weten waar ze moeten zijn en lang moeten wachten op een reactie.”

Stagemarkt

Om de interactie te bevorderen tussen het bedrijf én de stagiaires adviseert de Jongerenraad Roosendaal om een stagemarkt te organiseren. “Doel is op een informele manier kennis te maken met elkaar en (mogelijk) contacten uit te wisselen. Bij voorkeur fysiek. Maar wij zijn van mening dat dit online organisatorisch ook uit te voeren is. Neem Roosendaal on Stage als voorbeeld, maak er een regionale mbo/hbo versie van, en studenten zullen zich snel en gemakkelijk aanmelden”, stelt de Jongerenraad.