Roosendaal

Jumbo Van Beethovenlaan Roosendaal plat voor nieuwbouw

De doorsteek naar de Jumbo in de Van Beethovenlaan gaat -als het aan de gemeente ligt -dicht.

Herbert Kats Herbert Kats

Jumbo gaat de supermarkt aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal slopen en vervangen door een compleet nieuwe winkel. Het jongste plan vraagt minder ruimte en moet minder ingrijpend zijn voor de verkeersstromen. Wel wil de gemeente de doorsteek in de Van Beethovenlaan ter hoogte van de Schaepmanlaan sluiten.

Op dit moment beperkt de gemeente zich tot de toelichting dat de nieuwste plannen op korte termijn ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment hebben belanghebbenden zes weken om op- of aanmerkingen te maken. Het nieuwe plan voor Van Beethovenlaan 7 is opgesteld door RHO Adviseurs, die net voor de jaarwisseling met een reeks bijstellingen kwamen.

Foodmarket

Jumbo Supermarkten BV heeft al jaren het voornemen om de vestiging aan de Van Beethovenlaan een flinke opfrisbeurt te geven. De bestaande supermarkt ‘voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd’, zoals dat heet.

Het idee om er een grote Foodmarket met parkeergarage neer te zetten is inmiddels van tafel. De nieuwbouw krijgt nu ruwweg de omvang van het huidige pand, maar schuift wel op in de richting van de Hoogstraat.

Een exact tijdpad is nog niet bekend. Woordvoerder Linda Roovers van Jumbo meldt dat hierover pas meer te zeggen is als eventuele reacties op het plan zijn ingezameld. “Afhankelijk daarvan starten wij met het maken van de planning voor sloop en nieuwbouw. Op dat moment nemen we ook een beslissing over het wel of niet treffen van een tijdelijke voorziening voor onze klanten.”

Expeditieverkeer

Jumbo vroeg adviesbureau Goudappel BV de nieuwe plannen te voorzien van een verkeerskundige onderbouwing. Ook die is opgenomen in het inmiddels voorliggende plan.

Daarin staat dat op voorspraak van de gemeente de huidige in- en uitrit aan de Boulevard voortaan enkel bedoeld zijn voor expeditie verkeer. Gedachte is dat zo kruisende en/of conflicterende verkeersstromen op het parkeerterrein van Jumbo zoveel mogelijk worden gescheiden. Dat moet de veiligheid voor voetgangers, fietsers en autoverkeer verbeteren.

De gemeente houdt vast aan het eerdere idee om de bestaande doorsteek/middengeleider op de Van Beethovenlaan ter hoogte van de Ommegangstraat/Dr. Schaepmanlaan voor auto’s af te sluiten. Dat moet de doorstroming op de Van Beethovenlaan verbeteren, luidt het argument. De doorsteek voor fietsers blijft.

Omrijden

Als parkeerders niet langer de keuze hebben om via de Boulevard of de middengeleider op de Van Beethovenlaan naar de supermarkt te gaan heeft dat gevolgen voor de bereikbaarheid van het parkeerterrein. Voor bezoekers (afkomstig vanuit het centrum/de rotonde) betekent dat omrijden via de route Hoogstraat – Griendweg, of keren ter hoogte van de kruising Van Beethovenlaan – Griendweg.

Verkeer dat vanaf de oostzijde (A58) komt kan in de nieuwe situatie niet meer direct afslaan naar de Schaepmanlaan. Ook dan is het devies omrijden via de rotonde. ‘Dit is een relatief korte omweg en verkeerskundig acceptabel’, staat in de rapportage. Om te voorkomen dat het verkeer bij de rotonde last krijgt van parkeerders die de Jumbo verlaten heeft de uitrit geen voorrang meer bij het oprijden van de Van Beethovenlaan, is het plan.