Bergen op Zoom

Kees Janssens sorteert met stadskliniek De Brabantse Wal voor op toekomstig zorglandschap

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Met het aanstaande vertrek van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom dreigt er een tekort aan zorg in de buurt te ontstaan voor mensen in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen. Cardioloog Kees Janssens speelt daar nu al op in door een moderne stadskliniek te openen in Bergen op Zoom.

Stadskliniek De Brabantse Wal opende vorige maand zijn deuren aan de Jacob Obrechtlaan, tegenover het stadskantoor aan Plein 13. Een lift brengt je naar de vierde verdieping van het pand. In de afgelopen weken liet Janssens die verdieping ombouwen van een kale betonnen etage, tot een moderne en strakke kliniek.

Polikliniek

De stadskliniek lijkt misschien uit het niets te komen. Maar het zaadje om de stadskliniek te stichten werd bij cardioloog Janssens gezaaid tijdens een medisch symposium dat hij 15 jaar geleden bezocht. Een ambtenaar van het ministerie toonde in zijn presentatie een kaart van het aantal ziekenhuizen op dat moment. Zo’n 120 ziekenhuizen. Het volgende kaartje toonde een prognose voor het zorglandschap waarbij er nog maar 30 ziekenhuizen in Nederland zijn. “Op dat moment was ik daar niet zo van onder de indruk. Maar ondertussen zijn we 15 jaar later en zijn er nog maar 80 ziekenhuizen. Als je die lijn doortrekt zijn er over 15 jaar nog maar 30 a 40 ziekenhuizen”, merkt Janssens op. “Op zich is dat niet zo erg. Als je een nieuwe heup nodig hebt, dan wil je best wel een keer wat verder reizen. Maar de voorzorg en nazorg moeten bij jou in de buurt zijn. Daar is een polikliniek voor nodig”, zegt de arts.

Bravis verhuist

Nu is veel zorg nog geclusterd in het fusieziekenhuis Bravis, met locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal. Vanaf 2025 gaan deze locaties samen in een nieuw pand in Roosendaal. Bravis ontkent dat de verhuizing een gat gaat slaan in het zorglandschap. “Ja, de ziekenhuisbedden en operatiekamers gaan naar Roosendaal. Maar de toegang tot medisch-specialistische zorg blijft bestaan in Bergen op Zoom. Patiënten uit de regio Bergen op Zoom en het eiland Tholen die verwezen worden naar bijvoorbeeld de cardioloog, dermatoloog, oogarts of kno-arts, kunnen straks allemaal terecht op het ‘Zorgplein’. Het voornemen is om die polikliniek te vestigen in het huidige Moeder- en Kindcentrum van Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom”, zegt Bravis bestuurder Bianka Mennema in dagblad BN DeStem.

Samenwerking

Kees Janssens laat met zijn kliniek in ieder geval niks aan het toeval over. Op dit moment beschikt zijn kliniek over een afdeling cardiologie en orthopedie. “Op termijn zijn alle specialismen hier vertegenwoordigd. inclusief derdelijns zorg (hoog specialistische zorg, red.)”, zegt hij. Hij heeft al een aantal ruimtes gereserveerd voor medisch specialisten uit het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Bovendien geeft hij aan de samenwerking te willen zoeken met het Bravis ziekenhuis.

Huisartsenpost

De cardioloog met ondernemersgeest sluit ook niet uit op termijn een huisartsenpost (HAP) te openen in Bergen op Zoom. “De HAP verdwijnt tezamen met het ziekenhuis uit Bergen op Zoom. Als daar op termijn een te groot verlies gaat zijn en er vraag komt vanuit de bevolking en de huisartsen, dan zijn wij bereid om een HAP te openen.”

Een herschikking van het zorglandschap en slim automatiseren zijn onvermijdelijk volgens Janssens. “De kosten van de gezondheidszorg lopen schrikbarend op. De nieuwe manier van aanpak is nodig om de zorgkosten te drukken.”