Bergen op Zoom

Kerken zetten vraagtekens bij het dringend advies

Redactie Redactie

Gehoorzaam de overheid, dat is een levenshouding, een levenshouding zonder uitzonderingen, valt te lezen in de bijbel. Kerken zullen gehoor geven aan het advies dat er maximaal 30 mensen naar de kerk mogen, maar zetten hun vraagtekens bij de maatregel. “De maatregel is onder druk van de media gekomen.”

Door: Vincent Krijtenburg (video) en Roland Pijnen (tekst)

In tegenstelling tot theaters, wordt er bij kerken niet gekeken naar de omvang van het gebouw. Eerst mochten er 80 mensen naar de kerk, nu is dat nog maar 30. Dat terwijl alles op rolletjes verliep. De maatregelen werden en konden zonder problemen in acht genomen worden. “Nu worden wij vergeleken met een discotheek of een café, maar mensen gedragen zich toch echt anders in een café dan in een kerk”, aldus Willem Vermeulen van de Protestantse kerk in Bergen op Zoom.

Kerk geeft gehoor aan oproep

Vermeulen noemt zichzelf geen deskundige op het gebied van virussen. “Als wetenschappers vaststellen dat we met zijn allen goed uit moeten kijken en het met elkaar moeten proberen op te lossen dan denk ik dat we ons aandeel daarin moeten leveren.” De kerk geeft daarom ook gehoor aan de oproep van de landelijke kerk ‘om als een soort offertje gehoorzaam te zijn.’

In de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom kunnen zo’n 375 bezoekers. Sinds 1 juli mochten er 80 mensen in de kerk en dat verliep zonder problemen. De 1,5 meter regel, die voor zich spreekt, kon gewaarborgd worden, aldus Vermeulen. Ook gaven ze sinds maart al online vieringen. Vermeulen denkt dat de maatregelen onder druk van de media zijn gekomen: “Als je ons zou vergelijken met theaters waar wel wordt gekeken naar omvang van het gebouw en de verhoudingen ten aanzien van de bezoekers dan denk ik dat dat beter zou passen.”

Maatregelen waren al getroffen

De Lievevrouw parochie in Bergen op Zoom is bezig online vieringen te realiseren. Fredi Timmermans: “De maatregelen hebben de Lievevrouw parochie een beetje overvallen. We zijn ook teleurgesteld als pastoraal team dat we nu dus terug moeten naar 30 personen.”

De nodige maatregelen waren al getroffen. Zo zongen er vier personen in het koor die elkaar afwisselde. “We zijn in afwachting van wat de Nederlandse bisschoppenconferentie over de maatregelen zal zeggen. Ze hebben ons laten weten dat ze later deze week daarop zullen reageren.” Houd onze sociale media in de gaten, roept Timmermans op.