Bergen op Zoom

Kermisexploitant wordt kipverkoper, maar mikt op coulance gemeente

Maarten Elst Maarten Elst

Als het aan raadslid John Voets ligt, worden Bergse kermisexploitanten dit jaar vrijgesteld van gemeentelijke lasten. Jaarlijks betalen de exploitanten voor onder meer rioolheffing op de plaats die ze huren. Maar, zo zeggen de kermisexploitanten, in een regulier kermisjaar gebruiken ze hooguit vier tot vijf maanden hun standplaats. Waar ze normaal dubbel betalen, mikken de ondernemers nu op een tegemoetkoming vanuit de gemeente. Kermisexploitant Maurice Janvier koos eieren voor zijn geld en ruilt zijn attracties voorlopig in voor een bestaan als kipverkoper.

Eerder deze maand kregen de kermisexploitanten naar eigen zeggen ‘nul op rekest’ op het verzoek tegemoet te komen in de gemeentelijke lasten. De kermisfamilies trokken al naar Den Haag om te protesteren tegen het algehele kermisverbod en dreigen over de kop te gaan. Familiebedrijven die generatielang van Bergen op Zoom de kermisstad maakten, staat het water steeds hoger tot de lippen.

Maurice Janvier, één van de kermisexploitanten, hoopt op een beetje coulance. “Ja, we weten dat Bergen op Zoom armlastig is, maar wij mogen toch niet het kind van de rekening worden van beslissingen die in het verleden zijn gemaakt?”, vraagt hij zichzelf af.

Gebraden kip

Geen botsauto’s voor Janvier dit jaar, maar gebraden kip. “We werken allemaal even hard om de broek op te kunnen houden. Wij zijn harde werkers, wij willen niet aan bijstand denken en houden al zeker het handje niet op”, vervolgt hij. “Maar met de huidige tijden is het budget simpelweg niet-toereikend. Enige medewerking vanuit de gemeente, hoe zwaar ze het ook hebben, zou ervoor kunnen zorgen dat we overeind kunnen blijven.”

“Het is misschien lullig uitgedrukt, maar als er een kapperszaak omvalt, staat de volgende dag weer een kapper op. Kermisbedrijven zijn niet zomaar even op te volgen, vandaar dat het ook veelal familiebedrijven zijn”, aldus Janvier.