Bergen op Zoom

Kermisorganisatie gebeurt vanaf 2017 niet meer door gemeente

Redactie Redactie

Het college heeft deze week besloten om de om de organisatie en exploitatie van de Bergse kermissen vanaf 2017 niet meer zelf te doen, maar dat aan een derde partij over te laten. De organisatie wordt gegund aan V.O.F. Vale-Verwijk. Het gaat daarbij om een voorlopige gunning. Als deze maand de definitieve gunning en de ondertekening van de overeenkomst plaats zullen vinden zal per 1 november de nieuwe organisator een contract hebben. De komende najaarskermis in oktober wordt nog door de gemeente zelf georganiseerd.

Het is geen geheim dat de procedure een zaak van een lange tijd is geweest. De procedure werd tussentijds stopgezet vanwede de onduidelijkheid van locaties. Uit beoordeling is gebleken dat V.O.F. Vale-Verwijk de geschikte partij is voor de organisatie van twee kermissen per jaar. De door henzelf gestelde doelen zijn onder andere het organiseren van een prettige kermis, volksvermaak naar een hoog niveau tillen en het bezoekersaantal laten toenemen. De twee kermissen zullen plaats vinden op Stadspark Kijk-in-de-pot en in de binnenstad van Bergen op Zoom