Bergen op Zoom

Kerncentrale Doel: inspraak gemeente en inwoners Bergen op Zoom

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het Grondwettelijk Hof te België heeft op donderdag 5 maart een wet vernietigd die het mogelijk maakte dat de kerncentrale Doel 1 en 2 langer open mochten blijven. Volgens een persbericht van de gemeente Bergen op Zoom opereren die centrales daardoor nu onrechtmatig. Een nieuwe wet kan er niet komen zonder inspraak van de regio, ook in Nederland.

Door de uitspraak moet de Belgische wetgever met een nieuwe wet komen die toestaat de centrales toch door laten gaan. Dit kan echter niet zonder een beoordeling van de effecten op het leefmilieu en de natuur in de wijde omtrek. En er moet met de omliggende gemeentes gesproken worden, ook die in Nederland. Die inspraak dient onderdeel te zijn van het oordeel of Doel 1 en 2 door mogen.

Geen basis

Uiterlijk 31 december 2022 dient de Belgische overheid die zogeheten consultatie rond te hebben. Als dat niet tijdig is gebeurd of er te veel bezwaren zijn, dan is er vanaf 2023 wettelijk geen basis meer om te kerncentrales werkend te houden. Ze moeten dan nog twee jaar eerder sluiten dan al was voorgenomen.

Gesteund

De Bergse burgemeester Frank Petter reageert verheugd: “We voelen ons gesteund door de uitspraak. We zijn altijd van mening geweest dat de verlenging van de gebruiksduur van kerncentrale Doel niet kan zonder dat burgers in Nederland hier inspraak in zouden hebben gehad.” Zijn gemeente gaf het Belgisch gezag al op 13 februari 2020 schriftelijk aan inspraak te willen in de procedure rondom Doel. Het besluit van het Belgische hof sluit daar helemaal bij aan.

Foto: / Pixabay – distelAPPArath