Bergen op Zoom

Kernenergiedebat blijft voor merendeel Bergse raad een ver-van-m’n-bedshow

Illustratie: Pixabay/Geralt

Han Verbeem Han Verbeem

Het kernenergiedebat van vier linkse fracties in de Bergse raad heeft donderdag tot weinig politiek vuurwerk geleid. Het college wil nog steeds geen nadrukkelijk ‘nee’ uitspreken tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de regio. Wethouder Koenders maakte hen duidelijk dat er geen sprake is van een gebrek aan durf maar van prioriteiten stellen: de aandacht ligt bij zonne- en windenergie. Koenders beloofde de fracties echter wél met de raad een brede discussie aan te gaan over kernenergie.

Regionale energiestrategie

De West-Brabantse gemeenten hebben een regionale energiestrategie vastgesteld, de zogeheten RES. Daarin spreken de gemeenten af om de komende jaren meer alternatieve en vooral duurzame energiebronnen op hun grondgebied toe te staan. Binnen de RES-afspraken is, naast het aanmoedigen van windmolens en zonneparken, ook ruimte voor innovatie. Volgens een aantal fracties, waaronder de grootste raadspartij GBWP, zijn er wellicht kansen voor nieuwe en veilige kernenergie. Ook het provinciebestuur heeft onderzoeksinstantie TNO de opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar kernenergieopwekking in Brabant.

Schot voor open Doel

Eerder had GroenLinks-voorman Peter van den Ouden het college gevraagd om zich ondubbelzinnig uit te spreken tégen de komst van nieuwe kerncentrales. Maar daar voelen de Bergse burgemeester en wethouder weinig voor. GroenLinks, PvdA, SP en BSD zien dat als een gemiste kans. “Een schot voor open Doel”, sprak Den Ouden – verwijzend naar de gelijknamige kerncentrale over de grens met België. Bergen op Zoom voert met andere buurgemeenten namelijk al geruime tijd een lobby bij de zuiderburen om de verouderde Doel-centrale te sluiten. De geloofwaardigheid van deze lobby is nu in het geding, zo betoogde het GroenLinks-raadslid.

Elon Musk

Woordvoerders van andere partijen hadden meer begrip voor het standpunt van het college om zich op de vlakte te houden. Kernenergie is echter een complexe materie waarin je geen uitspraak moet forceren, vindt Sander Siebelink (Lijst Linssen): “Eerst de voor- en nadelen goed onderzoeken.” Sommigen reageerden onderkoeld op de protesten van de linkse fracties. “We hebben alvast Elon Musk gebeld of die geen raketcentrum wil bouwen in Bergen op Zoom”, merkte Carinne Elion-Valter (D66) cynisch op. Want waarom in de Bergse raad tijd en energie besteden aan plannen die er nog niet zijn en waar de gemeente niet over gaat, zo merkte de meeste raadsfracties op. “Laten we elkaar niet de les gaan lezen over zaken waar we geen verstand van hebben”, zo sprak Elion-Valter de vier linkse fracties toe. Den Ouden wees deze kritiek van de hand en noemde de opmerking van D66 “badinerend”.

Gifmeren in China

CDA-raadslid Erik Verbogt wil andere gemeenten in de regio niet voor de voeten lopen in de energiekeuzes. “Als bijvoorbeeld Rucphen nu wél kernenergie wil, waarom dan niet?” En tja, wat is duurzaam, zo relativeert hij. Windturbines worden onder milieuonvriendelijke omstandigheden in het buitenland vervaardigd, stelt hij. “In China liggen gifmeren, daar schrik je van.” En de VVD had niet eens de behoefte om deel te nemen aan het interpellatiedebat van de linkse fracties.

Om de tafel

Wethouder Koenders belooft uiteindelijk om binnenkort met raad rond de tafel te gaan en het uitvoerig over kernenergie te hebben. Daarmee kwam ze de vier indieners enigszins tegemoet die morrend akkoord gingen. “Dit debat had voorkomen kunnen worden als het college dit éérder had gedaan”, merkt Theo de Jong (SP op).