Roosendaal

Kick-off schoolsportvereniging De Appel

Redactie Redactie

Vanaf schooljaar 2016/2017 is schoolsportvereniging De Appel actief. Deze vereniging is een project van Basisschool De Appel en Sportservice Noord-Brabant. De ambitie van deze vereniging is het realiseren van een structuur waarin een breed binnen- en buitenschools sportaanbod aangeboden wordt.

Met dit project zet Basisschool De Appel een grote stap naar het ontwikkelen van voor, tijdens en naschoolse opvang. Sportservice Noord-Brabant zet haar kennis op het gebied van sport in om hier een bijdrage aan te leveren. Een vakleraar van Sportservice Noord-Brabant zal de gymlessen op school verzorgen. Iedere dag van de week organiseert de schoolsportvereniging ook een naschools sportaanbod. De naschoolse activiteiten zijn voor zowel leerlingen van Basisschool De Appel als kinderen uit de wijk Westrand beschikbaar. De activiteiten vinden plaats in de gymzaal of op het Cruyff Court.

Maandag 19 september om 14:30 is de officiële kick-off van de Roosendaalse Schoolsportvereniging. De kick-off bestaat uit een sportieve activiteit voor de leerlingen op het schoolplein van Basisschool De Appel. Aansluitend wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen Basisschool De Appel, Sportservice Noord-Brabant en de gemeente Roosendaal ondertekend.