Roosendaal

Klanten Werkplein krijgen betere ondersteuning

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Roosendaal heeft extra geld gekregen voor een cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner gaat klanten helpen van Werkplein Hart van West-Brabant.

Roosendaal is één van de 14 zogenoemde koplopergemeenten die extra geld hebben gekregen van het rijk om de hulp te verbeteren aan klanten van Werkplein. Het is bedoeld voor mensen in een kwetsbare situatie, die problemen hebben om de juiste zorg en hulp te regelen.

Meedenken en meepraten

De cliëntondersteuner moet echt meedenken en meepraten in het belang van een klant. Hij of zij kan klanten ook helpen bij vragen over wonen, werk, onderwijs, vervoer en inkomen. De gemeente Roosendaal werkt hierin niet alleen samen met Werkplein Hart van West-Brabant, maar ook met MEE West-Brabant.

Gratis hulp

Het is niet nodig je aan te melden voor cliëntondersteuning. Mensen die zich melden bij Werkplein voor een uitkering en een participatietraject krijgen straks automatisch cliëntondersteuning aangeboden. De klant hoeft daar ook niets voor te betalen.