Bergen op Zoom

Komende maanden grote verkeershinder door wegwerkzaamheden in Bergen op Zoom

Wegwerkzaamheden

Foto: Shutterstock

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Een deel van het asfalt op de Randweg-Noord en Randweg-West in Bergen op Zoom wordt de komende tijd vernieuwd. Dat zorgt voor grote verkeershinder, vooral tijdens de spitsuren. De werkzaamheden zijn dinsdag 16 april gestart en duren naar verwachting tot vrijdag 7 juni.

De werkzaamheden bestaan uit de voorbereidende werkzaamheden, die op 16, 17 en 18 april uitgevoerd worden. Op vier locaties komen in de middenberm stukjes asfalt als doorsteek voor het verkeer. Daardoor is dan in beide rijrichtingen de linker rijbaan afgesloten. Vooral tijdens de spitsuren kunnen daardoor files ontstaan.

Werkzaamheden fase 1

Fase 1 start op 22 april en duurt tot en met 3 mei. Vanaf de Ringersweg tot en met de kruising met de Burgemeester Wittelaan wordt dan het asfalt vernieuwd. Tijdens deze werkzaamheden zijn de kruising met de Halsterseweg en de kruising met de Burgemeester Wittelaan afgesloten voor al het verkeer. Doorgaand verkeer kan dan in beide richtingen over de zuidelijke baan van de Randweg rijden. Om sluipverkeer te voorkomen, wordt ook de kruising met de Melanenweg afgesloten vanaf de Randweg richting Halsteren.

De omleidingsroute van fase 1 (afbeelding: gemeente Bergen op Zoom)

Fase 2: snelweg tot Marconilaan

De tweede fase duurt van 13 tot en met 17 mei. Dan is het gedeelte vanaf de A4 tot aan de kruising met de Marconilaan aan de beurt. De afritten vanaf de A4 zijn dan afgesloten. Ook de Moerstraatsebaan is afgesloten voor al het verkeer. Vanuit de Marconilaan kan je alleen de Randweg op in de richting van de A4.

De werkzaamheden van fase 2 en omleidingsroutes (afbeelding: gemeente Bergen op Zoom)

Derde en laatste fase

Als laatste wordt het stuk tussen de kruising met de Marconilaan tot de kruising met de Burgemeester Wittelaan aangepakt. Dat duurt van 21 mei tot en met 5 juni. In die periode is de kruising met de Melanenweg afgesloten voor al het verkeer. Doorgaand verkeer rijdt in beide richtingen over de zuidelijke baan van de Randweg.

De werkzaamheden van fase 3 en de omleidingsroutes (afbeelding: gemeente Bergen op Zoom)

Als de drie fases afgerond zijn, beginnen de opruimwerkzaamheden. Deze vinden plaats op 6 en 7 juni. De tijdelijke doorsteken op de middenbermen worden dan verwijderd.

Belangrijk is dat het weer een grote invloed kan hebben op de wegwerkzaamheden. Via de BouwApp worden actuele updates over de werkzaamheden gedeeld. Het project is in de app te vinden onder de naam ‘Asfaltonderhoud Randweg Bergen op Zoom’.