Bergen op Zoom

Krijnen (Samen0164) wil snel duidelijkheid over fietsparkeren binnenstad

Raadslid Reinoud Krijnen van fractie Sman0164 bij de inmiddels gesloten fietsenstalling in 't Vierkantje. (Foto: ZuidWest Update)

Han Verbeem Han Verbeem

Een overdekte fietsenstalling is in de Bergse binnenstad niet meer te vinden. De stalling in ‘t Vierkantje, aan de Sint Annastraat, heeft kort voor de jaarwisseling de deuren gesloten. Definitief, zoals het zich laat aanzien. Raadslid Reinoud Krijnen van Samen0164 neemt daar geen genoegen mee en wil dat het college van B&W met een oplossing komt. Want als de lockdown voorbij is en er meer bezoekers naar de binnenstad gaan, waar moeten die hun fietsen dan laten?

Door: Han Verbeem

Afgelopen najaar is volgens Krijnen het onderkomen van de fietsenstalling, een gemeentelijk pand, verkocht onder de toezegging dat de bestaande functie bleef behouden. “Het pand is na verkoop teruggehuurd van de nieuwe eigenaar voor een periode van tien jaar”, schrijft Krijnen in een brief aan het Bergse college. Ook zijn nieuwe fietsenrekken aangeschaft, waarvoor subsidie is ontvangen.

Toiletvoorzieningen en buggyverhuur

Sinds januari is de stalling gesloten ‘tot nadere mededeling’, zoals blijkt uit een briefje op de deur. Maar met de sluiting is méér verloren gegaan dan alleen een parkeermogelijkheid voor fietsers. “Ook de openbare toiletvoorziening en de faciliteit van kluisjes en buggyverhuur is opgeheven”, merkt Krijnen op. Deze voorzieningen waren namelijk ook in het pand ondergebracht. De stalling kon altijd rekenen op grote belangstelling van bezoekers en toeristen per fiets, aldus het raadslid, en tijdens evenementen zoals de Krabbenfoor bleek de capaciteit zelfs te klein.

Parkeerdruk neemt toe

Krijnen voorziet dat de sluiting een waterbedeffect tot gevolg heeft en dat een nieuwe vorm van overlast rondom het centrum zal ontstaat: parkeeroverlast. “Nu mensen hun kostbare fiets niet kwijt kunnen in de fietsenstalling, zal de parkeerdruk toenemen. Immers, men zal nu met de auto de stad bezoeken.” En die vele bezoekers zullen er zeker komen, voorziet de politicus, Want het college zet alles op alles om een bruisende binnenstad te ontwikkelen, merkt hij in zijn broief op. “Als dit lukt, zijn extra voorzieningen om fietsen te parkeren nodig.”