Bergen op Zoom

Kritische vragen CDA en D66 over financiële steun taxibedrijven

Foto: Pixabay / Alexey Hulsov

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

D66 en CDA in Bergen op Zoom vinden dat er kritisch gekeken moet worden naar het steunplan voor de taxibranche. De bedrijfstak is één van de zwaargetroffen sectoren in de coronacrisis. Een aantal West-Brabantse gemeenten en de provincie Brabant hebben een plan gemaakt om de taxibranche financieel te steunen. Maar D66 en CDA wijzen er op dat Bergen op Zoom juist stevig moet bezuinigen.

Op zich begrijpen de twee politieke partijen best dat er de wil is om bedrijven te steunen, schrijft CDA fractievoorzitter Peter Verroen aan burgemeester en wethouders. Toch vindt hij dat er ook kritische kanttekeningen geplaatst moeten kunnen worden. Zo wijzen de partijen er op dat meerdere sectoren het slecht hebben. Het wordt als hellend vlak gezien als je de ene wél helpt en de andere niet.

Overheidssteun kan niet zomaar

Ook over de invulling van de voorgestelde steunmaatregelen hebben de twee partijen een aantal vragen. Er is bedacht om de niet gereden ritten, die normaal gesproken plaats zouden vinden, toch uit te betalen. Maar hoe die exact berekend zouden moeten worden, is volgens CDA en D66 nog wel een vraag waard. Bovendien zijn er nogal wat regels waaraan overheidssteun dient te voldoen. Het is niet duidelijk of daar in het plan rekening mee is gehouden.

Onvrede

Eén van de argumenten van de gemeenten om te kiezen voor deze vorm van steun, is de angst voor hogere kosten bij faillissement van de taxibedrijven. Dan moeten er een nieuwe vervoersaanbieders worden gevonden via aanbesteding. En de gemeenten zijn bang dat dit duurder zal uitvallen. Maar CDA-fractievoorzitter Verroen weet dat nog niet zo zeker: “Wij kunnen ons er wel iets bij voorstellen dat een nieuwe aanbesteding bij faillissement mogelijk tot hogere kosten zou leiden, maar dat kan ook anders/gunstiger uitpakken!” Ook uit hij z’n onvrede over het feit dat de lokale politiek uit de media moest vernemen dat dit steunplan er ligt. Het Bergse college wordt schriftelijk om opheldering gevraagd.