Bergen op Zoom

Lang wachten op antwoord bij aanvraag schuldhulp: ‘Dat kan ambitieuzer’

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het is lang wachten op schuldhulp in de gemeente Bergen op Zoom. Wie op gesprek is geweest voor een hulpaanvraag kan rekenen op een wekenlange wachttijd vóór er een uitspraak komt. En dat duurt voor de fracties in de Bergse gemeenteraad wel lang. Voor sommigen zelfs té lang – zo blijkt tijdens de raadscommissie van dinsdag. “Mensen hebben recht op duidelijkheid.”

Wettelijke zorgplicht gemeenten

Volgens de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de gemeenten verplicht om een uitvoeringsplan op te stellen voor schuldhulp, en afspraken te maken met hulpverlenende instanties. De wet is weliswaar per 1 januari ingegaan maar nog steeds heeft Bergen op Zoom geen beleidsplan vastgesteld.

Uitzichtloosheid

De uitzichtloze, neergaande spiraal van opstapelende schulden kan iedereen overkomen. Dat benadrukt commissielid Hans Kersten (VVD), ook hardwerkende ondernemers. Dat kan vele oorzaken hebben: ook al is hun administratie op orde, als de klanten wegblijven drogen de inkomsten op en kunnen ze de rekeningen niet meer betalen. Voor schuldenaren die toch al te maken hebben met stress en spanningen, is die wekenlange wachttijd ondragelijk – aldus Kersten.

Ambitieuzer

“Waarom heeft u onvoldoende aandacht gehad, terwijl het zo belangrijk is, zo sprak hij wethouder Jeroen de Lange toe. “Vindt u de termijn verantwoord?” Deze is weliswaar wettelijk bepaald maar het staat de gemeente niet in de weg om ook sneller te reageren. “Kunnen we daar niet ambitieuzer in zijn”, aldus het VVD-commissielid. De Lange moet dit nuanceren. Het gaat in de praktijk veel sneller: soms is al binnen drie dagen duidelijkheid en in de meeste gevallen duurt de uitspraak niet langer dan vier tot vijf weken. Maatwerk staat echter altijd voorop, aldus de lokale bewindsman.

Laaggeletterdheid

Ook Ans van Eekeren (Lijst Linssen) sluit zich aan bij deze woorden. Zij vraagt ook aandacht voor laaggeletterdheid. Een eenvoudige aanmeldprocedure, zowel telefonisch. “Niet iedereen kan email lezen.” Suggestie: als iemand in de schulden zit zijn er meerder klachten, benader daarom ook de huisartsen. “Een heel goed idee”, reageerde wethouder De Lange.

Covid-aanpak prioriteit

Een regeling met terugwerkende kracht maken verdient geen schoonheidsprijs, moet wethouder De Lange toegeven. “Dat heeft alles te maken met wat niet in het document staat: covod.” De ondersteuningsregelinge n TONK en TOZO hebben behoorlijke ambtelijke capaciteit gevraagd en het college heeft daarom een keuze gemaakt. “We wilden zorgen dat eerst zo snel mogelijk geld krijgt, juist om te voorkomen dat mensen in de schulden komen.”

Weerslag op werksituatie

De Lange merkt op dat werknemers die in de schulden zitten, hun problemen meenemen naar hun werk. Ze zijn vaker ziek, functioneren minder en werkgevers worden geconfronteerd met loonbeslag. Daarom is een tijdige onderkenning en aanpak noodzakelijk. “Menen lopen vaak niet te koop met hun problemen”, aldus de wethouder. Maar ook bij ondernemers is er verborgen leed. “Er is stille armoede en hebben deze mensen hebben trots. Ook dat speelt mee.” Op vragen van Reinoud Krijnen (0164) belooft de wethouder om de uitvoeringsregeling regelmatig te evalueren, en de raad op te hoogte te houden via de reguliere kwartaalrapportages.