Bergen op Zoom

Leefgenot in Bergse wijk Warande onder druk

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De PvdA in Bergen op Zoom wil dat er aandacht komt voor het leefgenot in de wijk de Warande. Volgens de partij hebben wijkbewoners overlast van drugsgebruikers en huisjesmelkers. De PvdA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom.

Leden van de PvdA hebben gepraat met bewoners van de wijk de Warande in Bergen op Zoom. Uit de gesprekken blijkt dat het leefgenot in de wijk onder druk staat. Bewoners hebben geprobeerd te praten met betrokken instanties en oplossingen te bedenken, maar komen nauwelijks verder.

De PvdA vindt daarom dat de gemeente in moet grijpen. “Graag wil ik u door middel van deze brief een aantal problemen voorleggen met het klemmende verzoek hiermee aan de slag te gaan,” schrijft de partij aan burgemeester en wethouders.

Behoefte doen in steegjes

De Warande loopt tegen meerdere problemen aan. Als eerste wijzen ze naar de GGZ WNB-instelling aan de Karel Doormanstraat. Bezoekers van deze instelling dumpen zwerfafval rond het gebouw en doen hun behoefte in paadjes en steegjes in de buurt. “Pastoor Jutenlaan hebben zelfs al op eigen initiatief een hek geplaatst om te voorkomen dat de cliënten van de instelling het paadje in lopen,” aldus de PvdA. En dan is er ook nog drugsoverlast van dealers en verslaafden die buiten op straat drugs gebruiken.

Volgens de PvdA hebben wijkbewoners hierover al vaker een gesprek gehad met de GGZ. Maar die kunnen weinig meer doen dan hun cliënten aanspreken op hun gedrag. “Echter, wanneer zij de deur uit zijn is het moeilijk om te handhaven. In feite heeft de instelling zelf ook aangegeven dat de huidige locatie eigenlijk niet geschikt is voor de zorgvragen die de instelling behandeld,” stelt de PvdA. De partij wil daarom weten wat gemeente-BOA’s, politie en de zorginstelling zouden kunnen doen om de overlast te stoppen.

De PvdA meent dat de GGZ zelf ook vindt dat de instelling niet thuishoort aan de Karel Doormanstraat, midden in een wijk. De partij vraagt daarom of de gemeente mee wil werken de instelling van de GGZ te verhuizen. “Denk hierbij aan het zoeken naar een geschiktere locatie,” aldus de PvdA.

Te veel arbeidsmigranten per woning

Een ander probleem in de wijk zijn de overvolle huurwoningen aan de Pastoor Jutenlaan in Bergen op Zoom. In die huizen wonen arbeidsmigranten. Volgens buurtbewoners verhuren de eigenaren de huizen aan veel meer mensen dan is afgesproken. “Op papier staan er 2 of 3 mensen ingeschreven per huis, terwijl de huizen in de praktijk bewoond worden door veel meer mensen (soms tot wel 10 mensen),” aldus de PvdA.

“Logischerwijs brengt dit problemen met zich mee. Zo is er sprake van veel meer restafval en een tekort aan parkeerplaatsen.” De PvdA wil weten of de gemeente kan gaan praten met de eigenaar van deze huizen. Want de eigenaar zou de huurders beter moeten uitleggen wat de regels zijn rond de afvalinzameling en het parkeren. Ook vraagt de PvdA zich af of de gemeente voldoende controleert op mensen die hun restafval naast de kliko’s dumpen.

PvdA wacht op huisvestingsplan arbeidsmigranten

“Binnen de gemeente Bergen op Zoom speelt al langere tijd een discussie rondom de vestiging van arbeidsmigranten. De PvdA-fractie is van mening dat de verantwoordelijkheid van de gemeente gedeeld moet worden met de werkgevers en verhuurders,” schrijft de partij. De PvdA denkt daarbij aan woningen dichterbij de werkplekken. De partij wil weten waarom de gemeente nog geen plan heeft voor de vestiging van arbeidsmigranten.