Bergen op Zoom

Lijst Linssen: Waar blijft beloofde aandacht voor biodiversiteit?

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De Bergse politicus Julien Voets maakt zich al langere tijd druk om de biodiversiteit in zijn gemeente, als burgerlid van Lijst Linssen maar ook daarvoor was dat al één van zijn zorgen. Hij wijst het college nu op eerdere beloften op dat gebied, waar vooralsnog weinig van terecht is gekomen.

Het is een jaarlijks terugkerende discussie in het voorjaar. Veel mensen zijn begaan met het lot van vlinders, bijen en andere insecten. Geregeld klinkt de roep om meer begroeiing die bijdraagt aan het leven en voortbestaan van deze diertjes. Ook in Bergen op Zoom is het een veelbesproken kwestie, waar nogal wat inwoners en politici iets van vinden. Vorig jaar nog nam de raad een motie aan die voor meer biodiversiteit moest zorgen. Namens Lijst Linssen trekt Voets nu aan de bel omdat er nog altijd niets mee is gedaan, terwijl het volgens hem zelfs besparingen op kan leveren.

Ergernis

Tot nu toe gebeurde eerder het tegendeel van wat de motie beoogde, aldus het burgerlid. Initiatieven van bewoners zijn weer weggemaaid en ook bermen vol met wilde bloemen leggen geregeld het loodje onder de machines van de gemeentelijke groenbeheerders. Dit tot ergernis van Voets en zijn partij, maar volgens hem ook van vele Bergenaren. Hij roept het nieuwe college dringend op de eerdere plannen alsnog te harte te nemen, onder meer door bewoners op aangewezen plaatsen de ruimte te geven eigen groen en beplanting aan te brengen. Niet alleen omdat het beter is voor de natuur in en om de stad maar tevens omdat minder maaien ook minder kost. Dat moet een gemeente in financieel zwaar weer als muziek in de oren klinken, lijkt hem.

Uitbesteden

Lijst Linssen koppelt nóg een maatschappelijk thema aan de voorgestelde wijze van groenbeheer. Door de werkzaamheden te laten verzorgen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, behaal je als lokale samenleving nog meer winst. Hij doelt op de maatschappelijke waarde voor deze doelgroep maar tevens op mogelijke besparingen op uitkeringen voor mensen die anders werkloos thuis zitten