Bergen op Zoom

Locoburgemeester Barry Jacobs brengt koeken naar ‘kanjers’

Foto (uitsnede): Gemeente Bergen op Zoom

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Toen Bergen op Zoom een week geleden één van de plaatsen dreigde te worden waar rellen en terreur plaats gingen vinden, zijn heel wat mensen direct in actie gekomen. Deze ‘kanjers’ werden maandag bedankt met koeken, hoogstpersoonlijk afgeleverd voor locoburgemeester Barry Jacobs.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Meteen nadat duidelijk werd wat er mogelijk stond te gebeuren, werden extra politiemensen ingezet. Ook voor preventief onderzoek. Er gingen direct boa’s de straten op, om signalen op te vangen over waar en hoe het mis kon gaan. Ook de jongerenwerkers van WijZijn Traverse doken de wijken in, om met de jeugd daar in gesprek te gaan. Door de buitendienst van de gemeente zijn zo veel mogelijk potentieel gevaarlijke voorwerpen in de buitenruimte weggehaald, er werden zelfs losliggende stoeptegels snel weer vastgelegd.

Ook dank aan ondernemers

Locoburgemeester Jacobs is ervan overtuigd dat mede door al die inzet de stad een hoop problemen bespaard is gebleven. Hij laat weten: “Door met elkaar een vuist te maken, konden we erger voorkomen. Om deze kanjers te bedanken, krijgen ze  van het college van burgemeester en wethouders vandaag iets lekkers. Natuurlijk zijn er nog veel meer mensen actief geweest, onder andere veel ondernemers. Ook hen bedank ik hartelijk voor hun inzet. Ik ben blij dat we met elkaar gezorgd hebben dat Bergen op Zoom veilig bleef.”