Bergen op Zoom

Locoburgemeester complimenteert Bergenaren voor verloop dinsdagavond

Politie op een lege Grote Markt te Bergen op Zoom (Foto: 112 Markiezaten)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Ondanks alle stemming makende berichten die gisteren circuleerden om in Bergen op Zoom te gaan rellen, bleef het er rustig. De binnenstad was dichtgespijkerd en men hield er de adem in, maar vandalisme en terreur bleven uit. Locoburgemeester Barry Jacobs is er blij mee en prijst onder meer de jongeren; “Dit geeft vertrouwen.”

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Op een paar kleine incidenten na bleef het stil in de Bergse straten, zoals ook elders in Zuidwest-Brabant. De politie meldt dat er dinsdagavond in de hele regio zes arrestaties plaatsvonden. De aangekondigde straatrellen en plunderingen bleven uit in zowel de binnenstad van Bergen op Zoom, als in Gageldonk. De locoburgemeester laat weten: “Ik ben blij dat potentiële relschoppers hun gezond verstand hebben gebruikt en niet hun eigen stad gesloopt hebben. Ik vind dat wel een compliment waard aan de jongeren. Dit geeft vertrouwen dat we weer snel naar een normale situatie kunnen.”

Samen oppakken

De gemeente onderhoudt niet alleen met politie, het Openbaar Ministerie (OM) en andere gemeenten nauw contact. Ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen worden tevens volop betrokken bij het opstellen van plannen en aanpak. Jacobs: “Het is mooi om te zien dat als reactie op deze raddraaiers de maatschappij samen één blok vormt en zegt: dit pikken wij niet. Het is hoopgevend dat klaarblijkelijk ouders hun verantwoordelijkheid ook pakten en hun kinderen thuishielden.”

Er volgen meer aanhoudingen

Naast de zes al gearresteerde raddraaiers komen er méér aanhoudingen aan, met name voor opruiing. Wie zich daar schuldig aan maakte, kan niet alleen een strafrechtelijke vervolging tegemoet zien maar ook een last onder dwangsom van de burgemeester. Dat betekent een boete van 7.500 euro wanneer iemand opnieuw in de fout gaat. Daarnaast kan het OM bovendien een gedragsaanwijzing opleggen, zoals een gebiedsverbod. Wie dat vervolgens overtreedt, loopt het risico meteen opgepakt te worden en twee weken gevangenisstraf te krijgen.

De locoburgemeester wil er geen misverstanden over laten bestaan: “We treden dus keihard op tegen deze kleine groep die de gevolgen van hun asociale handelen blijkbaar niet overziet. Met alle middelen die we hebben proberen we ze duidelijk te maken dat dit niet kan! Naast bestuurlijke en justitiële maatregelen, zetten we ook jongerenwerkers van WijZijn in. Want natuurlijk hebben we ook oog voor de problemen die er onderliggend spelen: verveling, uitzichtloosheid, überhaupt de lockdown en andere maatregelen. Iedereen heeft daar last van. Maar dat is geen excuus om dan maar te gaan rellen en een hele stad in de greep van angst te houden.”

Alert blijven

De politie blijft voorlopig nadrukkelijk aanwezig in Bergen op Zoom. Ook groepsapps en internet worden nauwlettend gevolgd. “We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer terug te kunnen keren naar de normale situatie”, meldt Jacobs. Hij spreekt zijn bewondering uit voor wie normaal doet en gewoon thuis blijft, met name richting de jongeren. “Ik ben blij met berichten die het moskeebestuur aan hun volgelingen stuurt. Blij met de samenwerking met ondernemers en met organisaties zoals ondernemersvereniging Sterck en WijZijn. Het is goed om te zien hoe snel ondernemers in de binnenstad de straten ‘rellen-proof’ maakten door allerlei materialen op te bergen. Veel respect voor jongerenwerkers die de wijk ingaan om met jongeren in gesprek te gaan, voor scholen die hun maatschappelijke taak pakken, en natuurlijk voor de politie en andere hulpverleners die klaarstaan om de openbare orde en veiligheid te garanderen. Ik waardeer het ook zeer dat potentiële relschoppers – jong en oud – geen echte relschoppers zijn geworden. Fijn dat de boel heel is gebleven en dat ook jullie je verantwoordelijkheid hebben genomen. Alleen samen krijgen we corona onder controle, en samen zorgen we ook voor een veilige gemeente.”