Bergen op Zoom

Lokaal Realisme baalt van bezuinigingen op onderhoudskwaliteit

Maarten Elst Maarten Elst

Als het aan Lokaal Realisme ligt, herziet de gemeente Bergen op Zoom het beleid over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De politieke partij geeft aan meerdere reacties van inwoners te hebben ontvangen die ‘zich ergeren aan het gebrekkige onderhoud van de straten en plantsoenen’. Volgens Lokaal Realisme krijgen inwoners van de gemeente te horen dat het gebrekkige onderhoud het gevolg is van de financiële situatie van de gemeente.

Dat schrijft Lokaal Realisme in een brief naar de gemeente. Volgens hen is het noemen van de financiële situatie ‘een gemakkelijke dooddoener’. “Het college heeft een aantal ontzettend slechte voorstellen gedaan om te bezuinigen op onderhoud van straten en plantsoenen”, stelt Joost Pals van Lokaal Realisme, wijzend naar de begroting 2021. “Die voorstellen zijn gelukkig telkens door een meerderheid van de gemeenteraad van tafel geveegd.”

Begrotingswijzigingen

Pals wijst naar de plannen die bij de twee begrotingswijzigingen weggestemd werden. “Het plan om geen indexatie toe te passen is geschrapt door de gemeenteraad. Maar ook het verlagen van de onderhoudskwaliteit heeft de gemeenteraad een stokje voor gestoken. In het Focusakkoord staat klip en klaar om terughoudend te zijn met verdere versobering op dit onderwerp.”

Ook bij de tweede begrotingswijziging heeft het college volgens Lokaal Realisme aangegeven om niet meer terug te komen met bezuinigingen op onderhoud van openbare ruimte. “Het college verwees zelfs ook naar een enquête waar 72% van de deelnemende inwoners aangaf niet akkoord te zijn met verdere bezuinigingen op dit onderwerp. Toch lijken ze op eigen houtje alsnog te beknibbelen op de onderhoudskwaliteit. Onderhoud dat simpelweg niet meer uitgevoerd wordt.”

Nonnetje

In zijn brief wijst Pals naar de straat Nonnetje in de Bergse wijk Markiezaten. “Daar is door omwonenden gewezen op een berm die niet werd gemaaid. Het bleek dat de straat niet was opgenomen in de onderhoudsplannen. Na veel hangen en wurgen is dat alsnog gebeurd, maar enkel een smal strookje langs de straat. Het achterliggende deel van de groenstrook wordt niet onderhouden. Ook hier werd het onterechte excuus van bezuinigingen gebruikt. Inwoners die gemotiveerd zijn om zelf flink bij te dragen om hun buurt netjes te onderhouden zakt op
die manier de moed in de schoenen.”

Pals heeft namens zijn partij enkele vragen gesteld aan het college. “Ik wil weten of het college onze opvattingen deelt over het huidige gebrekkige onderhoud van straten en plantsoenen. En wat ze gaan doen om te voorkomen dat inwoners die meehelpen om hun buurt netjes te houden gaan afhaken”, geeft de politicus aan. “We zijn van mening dat de versobering van het onderhoud van straten en plantsoenen te ver is doorgeschoten. We zijn benieuwd welke verbeterpunten de gemeente Bergen op Zoom ziet en wil doorvoeren.”