Geen regio geselecteerd

Louis van der Kallen ergert zich aan fietsverkeer in Anton van Duinkerkenpark

(brom)fietsers maken veel gebruik van de wandelpaden in het park © Louis van der Kallen/BSD

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Raadslid Louis van der Kallen van de Bergse Sociaal Democraten (BSD) ergert zich aan de (brom)fietsers die te pas en te onpas over de wandelpaden rijden in het Anton van Duinkerkenpark. Hij vraagt het college van B&W maatregelen te nemen om het sluipverkeer van de fietsers tegen te gaan.

Het Anton van Duinkerkenpark is de afgelopen jaren flink aangepakt. Dat is ook ontdekt door (brom)fietsers, die niet alleen het daarvoor bedoelde fietspad gebruiken, maar ook kiezen voor andere routes dwars door het park.

“Fietsers, overstekend vanuit de Wouwsestraatweg, worden nu verleid gelijk heuvetje af het park in te duiken en de route langs het water en over de bruggetjes te nemen, waarna ze tussen twee stenen door aan kunnen sluiten op de voor hen bedoelde route”, aldus Louis van der Kallen.

Deze alternatieve route is voor de jeugd onderweg naar school korter en aantrekkelijker, zegt Van der Kallen. “Omdat de oversteek Wouwsestraat/Bredasestraat een voorrangssituatie voor hen is. Wandelende bezoekers van het park ervaren het park nu als onveilig voor hen. Zeker op momenten dat vele fietsers onderweg zijn naar school.”

Het raadslid adviseert het college het fietsen door het park te ontmoedigen door bijvoorbeeld een slalomhekwerk te plaatsen aan de ingang bij de Bredasestraat. Ook het reguliere fietspad zou beter verlicht moeten worden, zodat het ook in de donkere dagen veilig is om te fietsen.