Bergen op Zoom

Koninklijke onderscheidingen Bergen op Zoom: elf Leden en twee Ridders

In Bergen op Zoom zijn dertien lintjes uitgereikt.

Han Verbeem Han Verbeem

Burgemeester Margo Mulder van Bergen op Zoom heeft vrijdagochtend dertien inwoners verrast met een koninklijke onderscheiding: elf zijn benoemd tot Lid en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de lintjes vond traditiegetrouw plaats in Theater De Maagd. Het was dit jaar de laatste keer dat pianiste Henny Besling en toneelmeester Cees van Broekhoven de lintjesregen ondersteunden. De uitreiking is integraal uitgezonden bij ZuidWest TV en online terug te zien.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn Stephan Asselbergs, Piet Buuron, Astrid Halfide, Martin Hommel, Betsy de Kock, Frits Leenders, Ingrid van der Meeren-Huijbregts, Ilse Mertens-Nefs, Hans Muller, Ariaan Nefs en Jack Schouteren. Tineke Boot-Van Dam en Ad Rooms zijn beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tineke Boot-van Dam is sinds 2003 bestuurlijk actief bij de Orde van de Prince, afdeling Bergen op Zoom, als voorzitter en vice-voorzitter. Van 2004 tot 2009 was ze voorzitter van Harmonie Concordia. Bij het Facilitair Bedrijf was ze oprichter, voorzitter, vicevoorzitter, van 2001 tot 2013. Ze was van 2010 tot 2015 redactielid bij de Geschiedkundige Kring, en sinds 2010 is ze voorzitter van Wijkcommissie Tuinwijk. Bij Initiatiefgroep Hoffelijkheid is ze sinds 2021 schrijfster van brieven, nota’s en andere teksten.

Ad Rooms heeft als inmiddels gepensioneerd journalist van BN/DeStem ook vrijwilligerswerk verricht. Zoals voor de Ronde van Meilust tussen 1982 en 1985, als bestuurslid, organisator en PR-medewerker. Sinds 1991 is hij bestuurder bij de Lionsclub Bergen op Zoom. Daarnaast is Ad Rooms actief als schrijver en redacteur, verder verzorgt hij lezingen en presentaties sinds 2002. Voor West Brabant Basketbal Giants verzorgde hij pr en was contactpersoon voor de media. Andere activiteiten zijn: ambassadeur Samenloop voor Hoop (2012-2021), schrijver en samensteller NB Museum in Den Bosch (2013-2017); samensteller jubileumboek  MOC ’17; bestuurder Probusclub Heerlijkheid (sinds 2016);  auteur jubileumboek Maria Ommegang (2018-2019); Schrijver en onderzoeker Notitie Perspectief BoZ en Verborgen Verhalen (sinds 2019).

Stephan Asselbergs  is sinds 1969 actief bij dweilband Toeteroet als secretaris, archivaris, commissaris materieel en optocht. Daarnaast is hij sinds 1971 bestuurder bij Stichting In  Den Schermincel, en vervulde de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester (sinds 1971). Ook is hij bestuurder van Stichting De Vetpan (sinds 2010).

Piet Buuron is bij MOC ’17 jeugdleider leider en trainer vrouwenteam, G-jeugd, en lid van de activiteitencommissie (sinds 1992). Bij bouwclub De Krabbeklutsers was hij sinds 1996 onder meer lid bouwploeg, oud penningmeester en oud voorzitter.  Bij L.T.C. de Zoom is hij sinds 2006 inkoopvrijwilliger.

Astrid Halfhide is actief in het koor van de Lourdeskerk. Daarvan is ze sinds 2007 lid en secretaris. Sinds 2000 is ze ook bestuurslid van de Lievevrouweparochie en sinds 2021 secretaris van Stichting Varen doen we Samen.

Martin Hommel was voorheen actief bij Scouting Kizito (leiding, van1988 tot 1992), bij Stichting Poptocht (bestuurslid, 1997 tot 2011) en de BOV (productieleider, van 2010 tot 2020). Momenteel is hij actief bij Stichting Berregs Leut Tejater – (productieleider sinds 2018), TMC (lid technische commissie sinds 2019), Stichting BAM (productieleider sinds 2019, Harmonie Concordia (productieleider sinds 2022). Bij Stichting Wilde Mossels was hij productieleider in 2022-2023.

Betsy de Kock verricht naast haar raadslidmaatschap ook vrijwilligerswerk, waarvoor ze is onderscheiden. Zo is ze contactpersoon bij Sociaal Kultureel Werk (SKW). Daarnaast ze sinds 1984 actief Tennis Vereniging Lepelstraat (TLV) als secretaris en vicevoorzitter. Daarnaast is ze sinds 2020 voorzitter van Oranje Vereniging Lepelstraat.

Frits Leenders is actief bij de Maria Ommegang als stoetdeelnemer (sinds 1980) en sinds 1982 bij Stichting St. Nicolaas – eerst als hoofdpiet en momenteel als Sinterklaas. Daarnaast is hij sinds 1982 bij diverse verenigingen en stichtingen, speler, figurant, promotor, spreker en organisator. Ook zet hij zich 1987 in voor de Bergse Stadsreuzen – lid, muzikant, drager en spreker. Bij Stichting Vastenavend  was hij lid van de Commissie Optocht van 1995 tot 2002.

Ingrid van der Meeren-Huijbregts was van 2000 tot 20176 actief voor de Last Dollar Big Band, onder anderen als voorzitter; bij Tempo Bergen op Zoom was ze coördinator trimhockey tussen 2010 en 2023. Daarnaast is zij mantelzorger voor haar beide ouders, sinds 2010. Ook is ze vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Sinds 2013 is ze deelneemster van Samen in de Regio. Bij Hallo BoZ was ze tussen 2014 en 2020 medeorganisator voor media en verzorgde planning en uitvoering. Bij Societé Poublee d’Or  houdt ze sinds 2015 sociale media bij en is ondersteuner bij optredens. Daarnaast is ze sinds 2018 sectieleider rietblazers bij muziekgezelschap Wachtpost XXXL.

Ilse Mertens-Nefs was van 1988 tot 1998 collectant voor de Incasso Burgerij (ICB) ten behoeve van de Bergse Vastenavend. Daarnaast was ze actief bij Stichting Poptocht als secretaris en verantwoordelijke marketing en promotie (1997-2004). Sinds 2007 is ze secretaris van de BOV. En tussen 2003 en 2015 liep ze mee in de Maria Ommegang.

Hans Muller was van 1958 tot 1973 leider van Scouting Frederik Hendrik in Bavel. Ook was hij lid van de Culturele Raad (1984-2008) en maakte als voorzitter deel uit van het PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) van de Oosterhoutse Radio en TV tussen 1990 en 2008). Bij Stichting CreO Oosterhout  was hij bestuurslid, reisleider (1998-2008). Daarnaast was hij in Bergen op Zoom actief bij KBO en BAS als coördinator en lid van bestuur (2009-2019). Bij Wijkcommissie Bergse Plaat en Stichting Steunfonds is hij sinds 2009 lid en secretaris; bij PCOB is hij secretaris sinds 2010. Voor de PKN Protestantse Kerk Bergen op Zoom is hij lid en notulist sinds 2011. Daarnaast is hij sinds 2018 voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van zijn appartementencomplex.

Jack Schouteren is sinds 1990 bestuurlijk actief bij visclub De Rietvoorn als tweede secretaris en als wedstrijdleider. Bij Bouwclub De Bergse Bengels is hij begeleider, organisator, creatief inspirator en aanspreekpunt  sinds 2001. Daarnaast is hij sinds 2012 collectant bij de Incasso Commissie Burgerij (ICB), ten behoeve van de Bergse Vastenavend.