Geen regio geselecteerd

Maximale subsidie maatschappelijke initiatieven voor T’plein

Redactie Redactie

Voor de tweede keer in successie kent de gemeente Roosendaal aan T’plein/Stichting Platform Cultuurplein Tongerlo de maximale subsidie ‘Maatschappelijke Initiatieven‘ toe van 10.000 euro.

Op het overzicht van toegekende subsidies spreekt de gemeente ten aanzien van T’plein over ‘allerlei culturele activiteiten’. Dat lijkt een terechte opmerking te zijn, want de afgelopen vijf jaar is er veel diversiteit in activiteiten geweest. Dit jaar, tevens het vijfde jaar van het T’plein, staan er meer dan 15 activiteiten op het programma.  

T’plein stelt zich ten doel het Tongerloplein als cultuurplein te promoten. Hierbij is het niet de bedoeling om zelf alle culturele activiteiten of evenementen te organiseren. Een deel van de activiteiten wordt dan ook in nauwe samenwerking met andere organiserende instanties gerealiseerd. In dat verlengde staat T’plein naast de organisatie van eigen evenementen ook voor de ontwikkeling en realisatie van faciliteiten die nodig zijn om culturele activiteiten en evenementen op het plein mogelijk te maken.

Sinds de oprichting op 27 september 2013 is er veel gebeurd. Zoals in zo veel andere gevallen begon ook het toenmalige bestuur met ‘slechts’ de wens en het streven om van het Tongerloplein hét cultuurplein van Roosendaal te maken. Dankzij de medewerking van en de samenwerking met de gemeente, de ondernemers en partners van het Tongerloplein staat het plein inmiddels goed op de kaart. Het aantal activiteiten en evenementen is in de afgelopen jaren gestaag gegroeid, uitgebouwd en verder uitgekristalliseerd. Nieuwe activiteiten zullen ongetwijfeld komen. Daarnaast weten steeds meer organisaties en instanties het platform te vinden. Het is in dit verband geen geheim dat T’plein altijd bereid is mee te denken en open staat voor nieuwe ideeën en initiatieven.