Roosendaal

“Maximum snelheid A58 verlagen van 130 naar 100”

© Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Vier politieke partijen in Roosendaal willen dat de maximale snelheid op snelweg A58 wordt verlaagd van 130 naar 100 kilometer per uur. Op de plekken waar nu maximaal 100 gereden mag worden, willen ze de snelheid verlagen naar 80 kilometer per uur.

De verlaging van de maximumsnelheid op de A58 is een plan van de PvdA, D66, GroenLinks en de SP in Roosendaal. De partijen willen hierover in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 november een motie indienen. Ze willen dat burgemeester en wethouders gaan overleggen met de provincie en het rijk om de toegestane snelheid te veranderen. Het liefst samen met de andere gemeenten die langs de A58 liggen.

De 4 Roosendaalse politieke partijen willen de verlaging om de uitstoot van stikstof en CO2 te verminderen. Dat is beter voor het milieu en de gezondheid. Ook is er dan minder geluidsoverlast voor mensen die dicht bij de snelweg wonen.

Volgens de partijen zijn er ook minder files op snelwegen met een lagere maximum snelheid. Het zou er ook voor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren, omdat de remweg korter is en de bestuurder meer tijd heeft om te reageren. En als er wel een ongeluk gebeurt, is er minder risico op zware verwondingen.