Roosendaal

Meer aandacht, en geld, voor dierenwelzijn in Roosendaal

Kat en hond

Kitty Joachems Kitty Joachems

Vlak voor het zomerreces van 2019 nam de Roosendaalse gemeenteraad unaniem de motie Integraal Dierenwelzijnsbeleid aan. Daarin kreeg het college de opdracht om dit beleid op te stellen. Verantwoordelijk wethouder Raaijmakers ging in 2020 in gesprek met organisaties en instanties die zich bezighouden met dierenwelzijn. Zo bracht ze de situatie in kaart. Begin dit jaar presenteerde ze  de nota Integraal Dierenwelzijnsbeleid. Deze wordt in september door de raad besproken. Maar de nota was nu tóch al reden voor een nieuwe motie.

Christian Villée (GroenLinks) nam het initiatief tot deze motie. “Door onze motie van twee jaar geleden werd wethouder Raaijmakers opeens verantwoordelijk voor dierenwelzijnsbeleid. Ze gaf toen aan dat er geen echt budget voor nodig is”, zegt Villée. Volgens de wethouder besteedt de gemeente de wettelijke taken uit aan Dierenopvang Arduin. “Zij ontvangen een vergoeding die gebaseerd is op de verrichte werkzaamheden, zoals ophalen, opvang en verzorging. In 2018 bedroegen de kosten hiervoor in totaal ongeveer 32 duizend euro”, schrijft ze in december 2019 in een raadsmededeling.

Waarom dan toch opnieuw een motie?

Tijdens een inspraakbijeenkomst van de gemeenteraad in mei van dit jaar kwamen onder andere de dierenbescherming en een dierenarts van dierenkliniek Visdonk aan het woord. Ze zijn blij met deze eerste stappen. Maar tegelijkertijd zijn ze teleurgesteld in de nota Integraal Dierenwelzijnsbeleid. Ze zien weinig terug van hun inbreng. De nota is volgens hen veel te beknopt. En er staan geen concrete actiepunten in.

Het kan veel beter

Aan de hand van voorbeelden vertellen zij dat er heel veel mis gaat. De samenwerking en communicatie tussen partijen laat te wensen over. Daarvan zijn dieren in Roosendaal, met en zonder eigenaar, nog veel te vaak de dupe. “Ik heb in de gemeente Utrecht gewerkt en ik weet dat het veel beter kan”, aldus dierenarts Hanneke van de Looij. De insprekers hopen op een concreter plan van aanpak en willen daar actief bij betrokken worden.

Startbedrag reserveren

Mede door hun betoog stelde Villée vast dat er een startbudget moet worden opgenomen voor dierenwelzijn. Volgens hem heeft de wethouder dit lang afgehouden. Daarom kwam hij namens zijn partij opnieuw met een motie. Hierin vraagt hij een startbedrag van 30 duizend euro te reserveren. Zodat snel gestart kan worden met projecten die hard nodig zijn om het dierenwelzijn in de gemeente Roosendaal te verbeteren.

Pro-actief beleid

“Onze fractie is ervan overtuigd dat geen geoormerkt budget betekent dat er geen kwalitatief pro-actief beleid komt. En er móet extra geld komen om de genoemde problemen snel aan te kunnen pakken”, aldus Villée. Zijn motie werd mede ondertekend door PvdA, D66, Lokaal Sociaal 21, ChristenUnie en de Roosendaalse Lijst. Tijdens de vergadering stemden ook VLP, de fractie Wezenbeek en Burger Belangen Roosendaal voor.

Progressieve verandering in een conservatieve raad

Na de vergadering liet Villée weten blij te zijn dat zijn motie is aangenomen. “Het verhaal van de insprekers was duidelijk. Er is een robuust en compleet dierenwelzijnsbeleid voor Roosendaal nodig”, stelde hij. “Dit beleid bestaat hier nog niet. Dat het er nu komt is een progressieve verandering in een voornamelijk conservatieve raad. Hier spreekt een gelukkige woordvoerder dierenwelzijnsbeleid.”

In september stelt de raad het dierenwelzijnsbeleid vast.