Bergen op Zoom

Meer BOA’s in Bergen op Zoom, door samenwerking met buurgemeenten

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom, kunnen voortaan worden ingezet in de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Tholen. Voorheen werden ze uitgewisseld vanuit één poule, maar dat is sinds dit jaar niet meer het geval. Het plan betekent wel meer handhavers in de stad.

“Het is waardevol dat ze ook in de buurgemeenten kunnen optreden”, vindt portefeuillehouder Handhaving Letty Demmers. Indien noodzakelijk, worden de BOA’s ingezet voor toezichthouding en handhaving. Dit kan onder meer tijdens evenementen, maar ook tijdens het controleren van foutgeparkeerde auto’s. Voor de precieze invulling van deze uitbreiding, wordt het eerste kwartaal van 2023 twee ton beschikbaar gesteld.

Te weinig handhavers

Er komen namelijk, door dit samenwerkingsconvenant, meer handhavers bij in de stad. Momenteel heeft Bergen op Zoom er vijf. Demmers vindt dat te weinig, zeker als zij ingezet moeten worden in een van de andere gemeenten. Ze heeft niet paraat hoeveel handhavers Woensdrecht, Steenbergen en Tholen hebben.

Verder zijn de werktijden voor handhavers uitgebreid. Zo liep de laatste dienst eerst tot zeven uur ‘s avonds, inmiddels is dat tot tien uur ‘s avonds. Dat vraagt om extra bezetting. Demmers streeft daarom naar het gemiddelde van twaalf tot veertien handhavers. “Zo kunnen zij ook wijkgericht te werk gaan.”

Inzetten op preventie

De portefeuillehouder hoopt hiermee dat Bergen op Zoom positiever op de ladder van veilige gemeenten komt. “We zetten ons in op preventie, maar dat kan je niet doen als dit niet op orde is. Handhaving is de slotsom, maar het is pas geslaagd als de inwoners er weinig van merken.”

Lees ook: Pilot ‘Rent-a-Boa’ afgerond: ‘We gaan nu evalueren’