Roosendaal

Meer leesplezier voor speciaal onderwijsleerlingen in Roosendaal

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Veel leerlingen van speciaal onderwijs De Sponder en De Fakkel hebben een taalachterstand. Hierdoor halen zij weinig plezier uit lezen. De vandaag geopende schoolbibliotheek in hun gezamenlijke pand De Zonneboom moet daar verandering in brengen.

“Als je woorden leest, leer je steeds meer,” aldus wethouder René van Ginderen tijdens de opening. Dat is uiteindelijk ook het doel van de schoolbibliotheek. Het moet leerlingen een waardevolle bijdrage leveren in hun ontwikkeling op het gebied van lezen, taal en woordenschat.

Op thema ingedeeld

In tegenstelling tot een reguliere schoolbibliotheek zijn de laagdrempelige boeken hier op thema ingedeeld, in plaats van op niveau. “We bieden kinderen een vrije keuze, wat bevorderend werkt voor hun leesplezier,” vertelt leesconsulent Cindy Luijkx van bibliotheek West-Brabant, die de schoolbibliotheek inrichtte.

Die keuze voor het op thema sorteren van de boekencollectie is bewust geweest, vult schoolleider Els van der Westen aan. “Als leerlingen plezier beleven aan lezen, gaan ze vanzelf makkelijker en meer lezen.”