West-Brabant

Meer opsporingsambtenaren in 2019 in West-Brabant

Redactie Redactie

Vanaf 2019 zullen er meer opsporingsambtenaren op de been zijn in (West-)Brabantse natuurgebieden. Dit om de toenemende milieucriminaliteit in de vorm van onder meer afvaldumpingen tegen te gaan. In geheel Brabant zullen er acht of negen opsporingsambtenaren extra worden ingezet.

 

 

Er is hiervoor in april van dit jaar door de Provinciale Staten in totaal voor 2019 en 2020 2,7 miljoen euro vrijgemaakt. De provincie besloot, samen met de terrein beherende organisaties, om het handhavingsnetwerk Samen Sterk in Brabant (SSiB) hiervoor in te zetten. Hiernaast wordt er ook geïnvesteerd in het optimaliseren van de samenwerking, materiële uitrusting en innovatieve handhavingsinstrumenten.