Roosendaal

Meer ruimte voor Korps Commando Troepen: Defensie breidt kazerne uit

De Korps Commando Troepen in Roosendaal zoeken een nieuwe locatie

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Om de tien- tot vijftienjarige zoektocht naar een nieuwe locatie voor het Korps Commando Troepen (KCT) te overbruggen, wordt de huidige kazerne aan de Parabaan in Roosendaal uitgebreid. “Het is nodig om onze tijd uit te zingen”, aldus luitenant-kolonel Sjaak van Elten.

Het ministerie van Defensie kocht daarom een gedeelte aan de zuidelijke achterkant van de Engelbrecht van Nassaukazerne, dat wordt aangeduid als de boomgaard. Dit had voorheen een woonbestemming en agrarische bestemming. Ondertussen zoekt Defensie, samen met de gemeenten Roosendaal en Rucphen, naar een nieuwe locatie.

Verouderde locatie

De bestaande kazerne wordt toekomstbestendig gemaakt voor de komende tien tot vijftien jaar. “Het KCT groeit uit zijn jasje”, vervolgt de luitenant-kolonel. De huidige locatie is inmiddels te klein. Daardoor werkt het KCT nu versnipperd over drie locaties: de kazerne in Roosendaal, het logistiek centrum in Rucphen en het militaire oefenterrein met schietfaciliteiten op de Rucphense Heide.

De kazerne in Roosendaal heeft momenteel een grootte van ruim 16,5 voetbalvelden, maar Defensie ambieert één complex van 75 tot 105 voetbalvelden, waar alles samenkomt. “Daar hebben we nog geen locatie voor.”

Op dit moment hebben we moeite om aan de Arbo-eisen van vandaag de dag te voldoen.

Op de huidige locatie komt daarom een stuk nieuwbouw en renovatie, om de tijd te overbruggen. Hierbij wordt ook gekeken naar de leefbaarheid van het complex.

“De locatie is echt verouderd”, liet Van Elten in juli al zien tijdens een rondleiding over het militaire terrein. Zo staan slaap- en werklocaties uit de jaren ’70 te dicht op de aangrenzende A58. “Op dit moment hebben we moeite om aan de Arbo-eisen van vandaag de dag te voldoen.” Daarom worden de gebouwen gerenoveerd en zullen de legeringsgebouwen tegen de Burgemeester Schneiderlaan aan komen te liggen. “We moeten nu investeren”, aldus de luitenant-kolonel. “Het is nodig om onze tijd uit te zingen.”

Beveiliging

De komst van het extra stuk grond, betekent ook extra veiligheidsmaatregelen. De afstand tussen de slaap- en werklocaties en de hekken wordt groter. De identiteit van de militairen wordt afgeschermd met doeken langs de hekken, zodat men niet zomaar naar binnen kan kijken. Verder komt er een nieuwe, beveiligde hoofdingang.

Overigens hebben omwonenden twijfels over de uitbreiding van de kazerne aan de Parabaan. Daarom zijn er vier zienswijzen ingediend bij de gemeente.

Bewoners van de Kortendijksestraat pleiten bijvoorbeeld om de snelweg om te leiden. De wens om tot een verdieping en overkapping van de A58 te komen zit momenteel nog in een onderzoeksfase, maar de gemeente laat weten dat een ‘daadwerkelijke uitvoering binnen redelijke termijn niet reëel is’.

Daarnaast is men verbaasd over de uitbreiding in Roosendaal, omdat er gezocht wordt naar een nieuwe locatie voor het KCT. Van Elten benadrukt dat dit enkel is om de zoektocht, die tien tot vijftien jaar zal duren, te overbruggen. “Het is niet de verwachting dat we hier in de toekomst blijven. De locatie is echt te klein.”

Lees ook: Groene baretten zoeken nieuwe kazerne: ‘KCT is postzegel in woonwijk’