West-Brabant

Meer waterveiligheid rond spoor bij ongelukken met chemische stoffen

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Halderberge gaan de komende jaren samen met spoorwegbeheerder ProRail de waterveiligheid rond het spoor verbeteren. Het gaat om maatregelen die er voor zorgen dat er bij een ongeluk geen chemische vloeistoffen of vervuild bluswater in sloten terecht kan komen of in woningen die dicht bij het spoor liggen. De gemeenten hebben hiervoor 5 miljoen euro gekregen van de rijksoverheid.

Door: Bianca van Vugt

De gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Halderberge beginnen deze maand met het beter beschermen van het water rondom het spoor. Ze werken hiervoor samen met spoorwegbeheerder ProRail. Goederentreinen rijden geregeld door de bebouwde kom met chemische stoffen. Nieuwe maatregelen moeten er voor zorgen dat er, als er een ongeluk gebeurt, geen giftige vloeistof of vervuild bluswater terecht kan komen in naastgelegen sloten of woningen. De werkzaamheden duren een paar jaar.

Afsluitbare betonnen buizen

Om te voorkomen dat giftige stoffen of vervuild water weg kan stromen, leggen de gemeenten speciale betonnen buizen aan. Deze buizen kun je dichtdraaien. Hierdoor kan de brandweer sloten of andere waterstromen afsluiten als een trein chemische vloeistof lekt. De giftige stof wordt opgevangen in een compartiment, een speciaal deel van de sloot of waterloop. Ook vies bluswater blijft daar in achter. De brandweer kan dat dan later weer wegpompen en de sloot schoonmaken.

Zo’n compartiment kan ook vervuild water opvangen dat wegstroomt van de straat. De gemeenten leggen hiervoor speciale roostergoten in de weg. Die goten leiden het water van straat naar de speciale opvangplek in de sloot of waterloop. Hierdoor blijft de vervuiling steeds beperkt tot één plek en is makkelijker op te ruimen.

Vloeistofschermen bij huizen

Er zijn ook huizen die dicht bij het spoor liggen. Er komen speciale vloeistofschermen om die woningen te beschermen tegen bluswater of lekkage van chemische stoffen. Deze vloeistofschermen zijn bedoeld voor plekken waar geen sloot langs het spoor ligt en waar de huizen met hun voordeur of achtertuin tegen het spoor aan liggen. Door hier lage kunststof schermen neer te zetten, worden vloeistoffen veilig afgevoerd.

De hulpdiensten krijgen op sommige plaatsen ook betere toegang tot het spoor. In Oudenbosch komt er een nieuwe toegangsweg naar het spoor en in Roosendaal komt er een speciale evacuatieroute voor omwonenden.

Voor deel werkzaamheden moet treinverkeer stil

Een deel van de werkzaamheden in Zevenbergen beginnen nog deze winter. In Oudenbosch en Roosendaal begint het werk pas in het tweede kwartaal, omdat die werkzaamheden alleen gedaan kunnen worden als het treinverkeer stil ligt. De rest van de maatregelen schuiven door naar 2023. In Oudenbosch en Zevenbergen worden die werkzaamheden gecombineerd met groot onderhoud aan het spoor. Het gaat dan om de aanleg van roostergoten in de rijbaan.

De Koninklijke BAM Groep gaat de werkzaamheden uitvoeren. Het bedrijf maakt een brochure met uitleg over elke maatregel. Omwonenden krijgen deze brochure thuis. Als ze tijdens de werkzaamheden nog meer informatie willen, kunnen ze aankloppen bij de hoofduitvoerder van de Koninklijke BAM Groep.