Bergen op Zoom

Meerdere overtredingen aan het licht door integrale controle in Bergen op Zoom

Foto: Shutterstock

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Drie ondernemingen aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom zijn vorige week gecontroleerd. Het gaat om een integrale controle, uitgevoerd door de politie, handhaving, douane en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Door de controle kwamen meerdere overtredingen aan het licht.

Zo is er vastgesteld dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wet op de Kansspelen is overtreden. In het geval van de APV betekende het dat er geen leidinggevende aanwezig was. En bij de Wet op de Kansspelen ging het om kansspelautomaten waar geen vergunning voor was aangevraagd. Daarnaast is er tabak in beslag genomen door de douane, omdat er geen belasting over was betaald. Als laatste heeft de NVWA geconstateerd dat er in de ondernemingen werd gerookt, terwijl dat niet mag.

“Door deze manier van samenwerking kunnen we daadkrachtig én zichtbaar optreden tegen illegale middelen, en mogelijke criminaliteit tegengaan”, reageert burgemeester Margo Mulder. “Mijn dank gaat uit naar alle partijen die zich hebben ingezet om deze controle uit te voeren.”