Bergen op Zoom

Meevallertje: Bergen op Zoom stevent af op jaartekort van ‘slechts’ 5 miljoen

Illustratie: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Een lichtpuntje voor de gemeente Bergen op Zoom. Het lopende financiële boekjaar lijkt iets minder dramatisch uit te pakken dan verwacht. Zo zal 2020 vermoedelijk niet met een verlies van 8 tot 9 miljoen afsluiten, maar met een tekort van ‘slechts’ 5 miljoen. Reden: de besparingen door de uitgavenstop én een meevaller van 9 ton bij de toelagen vanuit het Rijk.

Door: Han Verbeem

De gevolgen van de zogheten Septembercirculaire, de mededeling vanuit het Rijk aan gemeenten over wat ze kunnen verwachten aan toelagen, pakt voor Bergen op Zoom gunstiger uit dan verwacht. Dat heeft wethouder Petra Koenders (financiën) de Bergse gemeenteraadsleden laten weten. Daarbij is het tweede Concernbericht bekendgemaakt, een tussenstand van de lopende uitgaven. Voor Bergen op Zoom valt de gemeentelijke exlpoitatie dit jaar een miljoen gunstiger uit, namelijk € 1.042.140.

Coronacrisis

Het tweede Concernbericht blikt terug op de eerste acht maanden en geeft een doorkijk naar het einde van 2020. “Een bijzonder jaar met een focusakkoord, uitgavenstop en coronacrisis”, schrijft Koenders aan de Bergse raad. Ondanks de kostenramingen hang nog steeds een aantal onzekerheden in de lucht, waaronder de gevolgen van de Coroncrisis. Koenders verwacht, dat het Rijk de kosten en tegenvallende inkomsten volledig zal vergoed. Desalniettemin werkt corona negatief door in het sociaal domein, met uitvoering van de sociale taken. Zo al er voor Bergen op Zoom vermoedelijk minder BUIG-geld beschikbaar zijn, de Rijkstoelage voor toekenning van de Bijstandsuitkeringen. “Ook voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg zijn extra kosten ingeschat.

Parkeeropbrengsen en eikenprocessierups

Ook op andere vlakken waren er tegenvallers in Bergen op Zoom. “Zo zijn er veel minder parkeeropbrengsten en is extra geld uitgegeven voor het bestrijden van de eikenprocessierupsen.” Meevallers in de exploitatie zijn er echter ook, zoals extra grondopbrengsten bij nieuwbouwproject Schans 5 en een hogere opbrengst van leges voor Omgevingsvergunningen.