Bergen op Zoom

Dam en Siebelink willen samen met CDA: ‘Bouwkoten brachten ons tot elkaar’

Han Verbeem Han Verbeem

De zelfstandige fractie van de Bergse raadsleden Meino Dam en Sander Siebelink gaat nauw samenwerken met de CDA-fractie. Zowel Siebelink als CDA-voorman Hans-Peter Verroen bevestigen de onderlinge gesprekken. “We zijn in een oriënterende fase”, zegt Verroen.

Beide raadsfracties willen zoveel mogelijk de woordvoerderschappen combineren en gezamenlijk optrekken. Daarmee komen ze tegemoet aan de oproep van informateurs De Cloe en Bos aan de kleinere raadspartijen om onderlinge samenwerkingen oftewel ‘allianties’ aan te gaan.

Afsplitsing Lijst Linssen

Kort na de verkiezingen van 16 maart scheidden Siebelink en Dam zich af van Lijst Linssen. Het tweetal vormt sindsdien een zelfstandige raadsfractie in de Bergse raad, die binnenkort ook een eigen naam zal voeren – zo kondigt Siebelink aan. Al vrij snel na de afsplitsing hebben de twee raadsleden “zich georiënteerd op samenwerking met anderen”, merkt hij op.

Daarbij kwamen ze al snel uit bij het CDA. “Vlak vóór de verkiezingen hebben we als raadsleden al samen opgetrokken bij de motie over de bouwkoten voor de Bergse optocht”, zegt Siebelink. Zowel CDA als de twee raadsleden willen namelijk investeren in nieuwbouw. “We merken dat we ook op heel veel vlakken dezelfde standpunten hebben.”

Fusie vooralsnog niet aan orde

Toch zijn er ook grote onderlinge verschillen tussen enerzijds het programma van CDA Bergen op Zoom en het verkiezingsprogramma van Lijst Linssen. Want dat laatste houden Siebelink en Dam nog steeds aan als politieke handleiding. “Daar zijn we tenslotte ook de verkiezingen mee ingegaan”, benadrukt Siebelink. Van een daadwerkelijke fusie met of toetreding tot het CDA is “vooralsnog geen sprake”, benadrukken zowel Siebelink als Verroen namens beide fracties.

Alle opties open

Maar ze merken tegelijk op dat “alle opties en mogelijkheden worden onderzocht” waarbij “alles bespreekbaar is.” Volgens Verroen zou “het niet de eerste keer zijn dan een voormalig Lijst Linssen-raadslid aansluit bij het CDA.” Siebelink wil echter “zover nu nog niet denken” en benadrukt: “Laten we het eerst inhoudelijk samen eens worden. Dan kijken we wel verder.”