Bergen op Zoom

Middenterrassen Grote Markt blijven, college wil wel dialoog over uitstraling

Terrassen op de Grote Markt in Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

De middenterrassen op de Grote Markt in Bergen op Zoom mogen blijven. Het Bergse college heeft de horecaondernemers een vergunning gegeven voor de komende vier jaar. De extra terrasruime leidt niet tot overlast en verkeershinder, zo blijkt uit gemeentelijk onderzoek. Ook zitten ze geen grote evenementen in de weg, zoals de Krabbenfoor. Wel volgt nog een omgevingsdialoog over de uitstraling van de terrassen.

De extra terrasruimte op het middengedeelte van de Grote Markt was aanvankelijk een tijdelijke maatregel tijdens de coronaperiode, en in 2023 is onderzoek gedaan naar een permanente opstelling. Bij een aantal ondernemingen zijn de voorwaarden voor deze terrasopstelling inmiddels aangepast, aldus burgemeester Margo Mulder. Dit vanwege de bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid of behoud van ruimtelijke kwaliteit.

Dialoog

De verleende vergunning betreft puur het aantal uitgebreide vierkante meters terrasruimte, benadrukt de burgemeester. De komende maanden houdt de gemeente met de betrokken ondernemers en andere belanghebbenden een omgevingsdialoog over de toegankelijkheid, uitstalling en en beeldkwaliteit.

Eenduidige uitstraling

Bij de huidige inrichting van het marktplein, twintig jaar geleden, heeft de gemeente een beeldkwaliteitsplan vastgesteld voor een eenduidige uitstraling van de horecaterrassen. Burgemeester Mulder constateert dat deze eenduidigheid niet altijd wordt nageleefd. “Daarover gaan we nu met de ondernemers en omgeving in gesprek.”