Ossendrecht

Waterschap wil miljarden liters Walwater niet langer verspillen: ‘Water wordt een schaars goed’

Han Verbeem Han Verbeem

Waterschap Brabantse Delta wil onderzoeken of het regenwater van de Brabantse Wal bij Ossendrecht ingezet kan worden voor land- en tuinbouw in de gehele regio, waaronder grote delen van Zeeland. Volgend jaar oktober zal blijken of het mogelijk is de miljarden liters Brabants water door heel Zeeland te transporteren, aldus dijkgraaf Kees-Jan de Vet.

Nu nog stroomt twee tot drie miljard liter water per jaar, via de Ossendrechtse en Woensdrechtse Kil, door de Bathse spuisluis de Westerschelde in. “Het is eigenlijk niet meer van deze tijd dat we het water op deze manier verspillen”, stelt de dijkgraaf. “We moeten het vooral zien als een economische kans voor de regio.” Op dit moment is water vrijwel gratis beschikbaar. “Dat gaat door de klimaatverschuivingen veranderen. De komende jaren wordt het een schaars goed.”

Deltaprogramma

Momenteel voert het waterschap onderzoek uit naar de kwaliteit van het water, daarvoor zijn ook gelden beschikbaar vanuit het Deltaprogramma van de Rijksoverheid. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen hoogwater en overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. “Daarbij kijken we waar het water voor geschikt is: voor landbouw, natuur of zelfs voor menselijke consumptie.”

Miljoeneninvestering

Stan Avontuur is als gebiedsmanager bij het waterschap betrokken bij het onderzoek. “Ten eerste is de vraag: hoe krijgen we het water naar Zeeland, zonder dat dit ten koste gaat van het waterpeil op de Brabantse zandgronden.” Maar ook het transport is een punt van aandacht. Nu loopt het water via buisleidingen onder het Schelde-Rijnkanaal door en komt in de voormalige havenkom van Bath. Het is een miljoeneninvestering, en wie zal de kosten dragen? “Het is een opgave van ons állemaal”, is het diplomatieke antwoord van de dijkgraaf. En ja, ook de Zeeuwen zullen een bijdrage moeten leveren. “Het gaat om nationaal belang. De aanpak van verdroging is een taak van ons allemaal.”