Geen regio geselecteerd

Mogelijk overlast door brand Antwerpse haven

Redactie Redactie

In Antwerpen is zondag een rampenplan in werking getreden vanwege een grote brand in de haven.

In een loods tien kilometer ten zuiden van Puttte stond 5.000 ton nikkelsulfide in brand. Dat is een kankerverwekkende stof. Het ging om een zogenoemde smeulbrand met kleine vlammen, maar verspreid over een groot oppervlak. Schepen en bedrijven in een straal van een kleine twee kilometer rond de plaats werden geëvacueerd.De brand zorgde in delen van Antwerpen Noord voor geurhinder. Er was doorlopend contact tussen de meldkamer in Antwerpen en de meldkamer van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over de situatie. Er zijn geen meldingen van geuroverlast uit de gemeente Woensdrecht binnen gekomen.