Roosendaal

Mogelijk toch arbeidsmigranten in Brugstraat

De Brugstraat in Roosendaal

Paul Joachems Paul Joachems

Op de vraag of er een kans is dat de nog te realiseren uitbreiding in de Brugstraat daadwerkelijk bewoond gaat worden door arbeidsmigranten geeft het college kort en bondig aan: “een gebruik ten behoeve van arbeidsmigranten behoort tot de mogelijkheden.”

Door: Paul Joachems

Het college geeft daarmee antwoord op de vragen die Charl Goossens en Yvonne de Beer namens de Roosendaalse Lijst in december hebben gesteld. De aanleiding hiervan was een brief van bewoners van de Stationsbuurt aan burgemeester Van Midden. In de brief geven de bewoners aan dat ze zich zorgen maken over de mogelijke toename van arbeidsmigranten op Brugstraat 57 in Roosendaal. Die zorgen zijn ontstaan door een aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van 7 hotelkamers op die plek.

In de beantwoording geeft het college aan dat er geen sprake is van wonen maar logies en dat dit gebruik in overeenstemming is met de geldende bestemming. Ook wordt benadrukt dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan wet- en regelgeving en niet hoeft te worden voorzien van een mening vanuit het college.

Lees ook: Huisvesting arbeidsmigranten niet wenselijk in Stationsbuurt Roosendaal

Lees ook: Arbeidsmigrantenbeleid krijgt een update in Roosendaal