Roosendaal

Motie van afkeuring inzake dossier Cloetta haalt het niet

Videostill: Gemeente Roosendaal (opname gemeenteraad 21-9-23(

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 september zetten de Roosendaalse Lijst en PvdA een motie van afkeuring op de agenda, vanwege de wijze waarop het college omgaat met zowel de plannen als de commotie rondom de verhuis van snoepfabrikant Cloetta. Het valt bepaald niet bij alle fracties even goed.

Er liggen meerdere raadsvragen ter bespreking als voorzitter Han van Midden het woord geeft aan raadslid Sjef van der Touw van de Roosendaalse Lijst (RL). Die verwijst nog eens naar het collegeprogramma met de naam Zij Aan Zij, versus de vele opmerkingen die ook zijn partij al maakte over de wijze waarop in het dossier Cloetta wordt gecommuniceerd door de gemeente en het college.

Het steekt Van der Touw onder meer dat het college nog altijd niet op voortvarende wijze in gesprek wil met de omwonenden van De Meeten II, waar Cloetta zich wil vestigen. Ook de raad wordt slecht geïnformeerd, vindt zijn partij, en eerdere beloften zoals een milieueffectrapportage (m.e.r.) zijn niet nagekomen.

Motie over communicatie

Hierna wordt door het RL-raadslid een motie (pdf) ingediend namens zowel zijn partij als de PvdA, FVD, D66 en BBR. Samengevat wordt daarin vooral gevraagd om duidelijke en tijdige informatieverstrekking. Er ontstaat een discussie met VLP’er Martijn Verbeek. Die kan rekenen op verbazing van Van der Touw, omdat volgens hem ook de VLP normaliter juist zegt te staan voor het goed en duidelijk informeren van inwoners.

Wethouder ziet het anders

Wethouder Arwen van Gestel neemt ook het woord. Hij benadrukt dat de oproep om communicatie serieus te nemen wel degelijk is overgekomen. Volgens het college is richting de raad alle beschikbare informatie voorhanden. En er komt een gesprek met de omwonenden. Wat er met de uitkomsten daarvan wordt gedaan blijft onduidelijk. Volgens Van Gestel omdat hij niet weet wat er besproken gaat worden.

Raadslid Van der Touw geeft een dag later aan, in een kort telefonisch interview, het te betreuren dat er geen duidelijke intenties doorklonken. Terwijl  volgens hem het college heel goed weet waar de omwonenden mee zitten.

Motie van afkeuring

De breed gedragen motie heeft het niet gehaald. Er volgen wat schorsingen, waarna Van der Touw komt met een tweede motie (pdf), van afkeuring. Namens zowel zijn eigen partij als de PvdA. Ondertekend door hem en PvdA’er Paul Klaver, ingediend omdat het college op de eerdere niet reageerde zoals beiden hadden gehoopt.

Na een opsomming van wat die avond grotendeels al eens is benoemd, roepen de twee partijen hun raadgenoten op afkeur uit te spreken over het proces tot nu toe. Omdat het college “in strijd handelt met algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals o.a. zorgvuldigheid, redelijkheid, vertrouwensbeginsel en zekerheid.”

Discussie

Een zichtbaar geagiteerde Menno Nefs vraagt zich namens de VVD af “hoe deze zet bijdraagt aan vertrouwen in dit proces.” Martijn Verbeek (VLP) doet er nog een schepje bovenop. Hij verwijt de indieners zelf in strijd met behoorlijk bestuur te handelen. Van der Touw verwijst nogmaals naar de zij-aan-zij gedachte van het collegeprogramma. Verbeek haalt er dan zelfs de gelofte bij die je als raadslid aflegt. VLP’er Alex Raggers noemt het indienen van de motie “een stap te ver”. Uiteindelijk haalt het voorstel het dan ook niet.

De hele bijeenkomst terugkijken kan hier. Het dossier Cloetta is punt 7b.