Bergen op Zoom

Niet mogelijk om van ziekenhuisbaby’s Bergenaren te maken

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Baby’s die geboren worden in het ziekenhuis in Roosendaal, worden automatisch Roosendaler. Ook al wonen de ouders in Bergen op Zoom. Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom zien geen oplossing voor dat probleem.

Het CDA in Bergen op Zoom had gevraagd of er een oplossing gevonden kon worden voor Bergse baby’s die in Roosendaal geboren gaan worden. Zodra het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom sluit, moeten Bergse ouders naar Roosendaal. En dus staat in het paspoort van hun kind voortaan de geboorteplaats Roosendaal. Alleen thuisbevallen kan dat voorkomen.

Maak stukje ziekenhuis Bergs grondgebied

Het aantal geboren Bergenaren, geboren Krabben, zal dan snel achteruit gaan. Het CDA had daarom gehoopt dat er een kraamafdeling in Bergen kon blijven, of dat er een stuk grond in het Roosendaalse ziekenhuis aangewezen kon worden als Bergs grondgebied. Maar volgens burgemeester en wethouders kunnen alletwee die dingen niet.

Geen eigen kraamcentrum

De gemeente Bergen op Zoom heeft hierover wel met Bravis gesproken. “Wij hebben hier met Bravis over gesproken, maar vanuit Bravis is aangegeven dat zij een kraamcentrum in Bergen op Zoom niet overwegen,” zo antwoorden burgemeester en wethouders op de vragen van het CDA. Daarmee valt de eerste optie al af.

De tweede optie valt af, omdat de wet het niet toestaat. In 2011 heeft Terschelling het ook geprobeerd, omdat huisartsen toen geen thuisbevallingen meer wilden toestaan. Terschelling wilde toen een deel van de verloskamers van het Medisch Centrum Leeuwarden tot Terschellings grondgebied laten verklaren. “Minister Donner liet destijds laten weten niet onwelwillend tegenover aanpassing van de wet te staan. Tevens zou daarbij eerst advies gevraagd worden aan de Commissie voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit gevraagd worden,” aldus burgemeester en wethouders.

Commissie wil wet niet aanpassen

Helaas voor Terschelling was de commissie streng en rechtlijnig. En dat is ook in het nadeel van Bergen op Zoom, zo laat de gemeente weten. “De adviescommissie wijst er op dat de geboorteplaats een identificerend gegeven is, evenals de geboortedatum en het geboorteland. Daarnaast is de gewoonte om aangifte te doen in de geboortegemeente naar het oordeel van de commissie in de praktijk zeer ingeburgerd.” Ofwel: om iemand goed te kunnen identificeren, moet je weten waar hij/zij is geboren.

De gemeente Bergen op Zoom staat dus met de rug tegen de muur. De enige mogelijkheid om Bergse baby’s die in het Roosendaalse ziekenhuis geboren worden tóch Bergenaar te laten zijn, is door een verandering in de wet. En daarvoor moeten de Bergenaren niet in het stadskantoor zijn, maar in Den Haag.