Bergen op Zoom

Niet pluis op straat: Bergse VVD wil aanpak van enge plekken

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De VVD wil dat jongeren in Bergen op Zoom zich veilig kunnen voelen op straat. Donderdag trokken twee leden van de Bergse Jeugdraad bij de politiek aan de bel, over intimidaties en bedreigingen op straat. Raadslid Josita Delhez wil dat het Bergse college de plaatsen ‘waar het niet pluis is’ aanpakt en maatregelen neemt. “De VVD vindt het niet acceptabel dat inwoners en met name jongeren zich niet veilig voelen in Bergen op Zoom”, schrijft de liberale politica aan de burgemeester en wethouders.

Het is algemeen bekend dat er veel onveiligheidsgevoelens onder onze inwoners leven, merkt Delhez op in haar brief. Het raadslid is verbaasd dat er niet wordt gehandhaafd op straat tegen misdragingen. Zij verwijst naar algemene verordening (APV) van de gemeente. “Daarin staat dat straatintimidatie verboden is en dat omvat uiteraard gebaren, geluiden en gedragingen.” Dan gaat het onder meer om het na-sissen van meisjes, zoals de Jeugdraadleden donderdag vertelden in de raadscommissie.

Overzicht

Delhez wil, aan de hand van politiecijfers, een overzicht van deze onveilige plaatsen per wijk en dorp, Delhez ziet hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de politie, gemeente, de Jeugdraad en de diverse wijk- en dorpsraden van Bergen op Zoom. De laatstgenoemde hebben volgens haar “als geen ander kennis van en praktijkervaring met niet-pluis-plekken in hun wijk of dorp.” Van het Bergse college verlangt ze dat deze per wijk of dorp een topdrie van plaatsen maakt waar het niet pluis is en daarbij aangeeft welke maatregelen genomen worden om de veiligheid  te verbeteren.

Maatwerk

“De VVD-fractie denkt aan maatwerk per locatie”, aldus Delhez. Dat kan variëren van toezicht door de wijkagent en boa tot het tijdelijk plaatsen van mobiele camera’s, het snoeien van zichtbelemmerend openbaar groen en het plaatsen van slimme verlichting in lantaarnpalen.

Donkere dagen

Ook pleit de Bergse VVD-politica voor gerichte informatiecampagnes voor zowel de jeugd als senioren, in de aanloop naar de ‘donkere dagen periode’ die nu aanbreekt.